موسسه غیر تجاری برای اهداف خاصی و با شرایطی مجزا از شرکت به ثبت می‌رسد و به موسساتی اطلاق می‌شود که موضوع فعالیتشان اعمال تجاری نبوده.

مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری چیست؟

مستندا به ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 13/ 2/ 1311:در ماده 584 قانون تجارت؛ کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی ، ادبی یا امور خیریه تشکیل می‌شوند؛ می‌باشد. اعم از این که موسسین یا تشکیل دهندگان، قصد انتفاع داشته باشند یا خیر.

در تبصره 1 ماده مذکور عنوان شده است که تشکیلات و موسسات غیرتجاری می توانند عناوینی از قبیل کانون ، انجمن و امثال آن را اختیار نمایند. لیکن انتخاب عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد، از طرف این موسسات به هیچ عنوان ممکن نمی باشد.

از مصادیق موسسات غیر تجاری می‌توان به امور آموزشی و تحقیقاتی؛ مشاوره و ارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور؛ جمع آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی خیرین و سازمان؛ تاسیس مراکز و نگهداری و مراقبت از سالمندان به صورت شبانه روزی؛ ایجاد مراکز روان پزشکی و روان درمانی؛ انجام امور فعالیت های فرهنگی و سینمایی، خبری و خبر گزاری و نشریه طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و غیره اشاره نمود.

انواع موسسات غیر تجاری کدامند؟

در ماده 2 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، اینگونه موسسات به دو بخش تقسیم شده‌اند:

الف) موسساتی که به قصد انتفاع و تقسیم سود بین اعضاء تشکیل نمی شوند؛ اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیرانتفاعی نامیده می‌شوند. موسسات خیریه و انجمن‌های اسلامی و تخصصی و صندوق‌های قرض الحسنه را می‌توان از موسسات غیرانتفاعی دانست.

ب) موسساتی که به قصد جلب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضاء تشکیل می‌شوند. مانند کانون‌های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت است.

ویژگی های موسسات غیر تجاری چیست؟

 1. حداقل تعداد شرکا برای مؤسسات، ۲ نفر می باشد.
 2. حداقل سرمایه جهت ثبت یکصد هزار تومان می باشد.
 3. در موسسه غیر تجاری همانند شرکت با مسئولیت محدود؛ انتخاب بازرس اجباری نمی باشد اما می تواند دارای بازرس باشد.
 4. حداقل تعداد مدیران در این موسسات ۲ نفر عضو می‌باشد که می‌بایست به سن قانونی 18 سال رسیده باشند.
 5. از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد؛ شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.
 6. موسسه غیرتجاری نیز باید همانند شرکت های تجاری به ثبت برسند.
 7. نمی‌توان در موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری انجام فعالیت های تجاری مانند واردات و صادرات را لحاظ کرد.
 8. موسسه غیر تجاری نمی‌تواند اقدام به اخذ کارت بازرگانی بنمایند.
 9. موسسه غیر تجاری همانند شرکت ها دارای مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره است.
 10. هیئت مدیره موسسه را مجمع عمومی عادی از بین شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب می‌کند و مدیران می‌توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و همچنین دارای اختیارات تام می‌باشند مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.
بخوانید
انحلال شرکت سهامی خاص چه مراحلی را شامل می‌شود؟

نحوه ثبت موسسه غیر تجاری و نکات حقوقی آن چیست؟

• ثبت موسسه غیر تجاری در تهران در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و در شهرستان‌ها در صورتی که هنوز اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری وجود نداشته باشد، در اداره ثبت مرکز اصلی آن شهرستان انجام خواهد پذیرفت. ثبت موسسه غیر تجاری ای که در خارج از کشور به ثبت رسیده باشد نیز منحصراً در تهران و در اداره ثبت شرکت‌ها انجام خواهد پذیرفت.

• ثبت این قبیل موسسات از طریق تنظیم اظهارنامه انجام می‌شود. اظهارنامه می‌بایست به ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه و با قید تاریخ و امضاء موسسین به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود .

• طبق ماده 586 قانون تجارت، موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد را نمی‌توان ثبت کرد.

• حداقل شرکاء نباید کمتر از ۲ نفر باشد.

• قید سرمایه به هر میزان مجاز است لکن از حداقل مذکور نبایست کمتر باشد.

• انتخاب بازرس برای موسسات اجباری نمی‌باشد. اما موسسه می‌تواند دارای بازرس باشد.

• در موسسه غیر تجاری که هدفش غیرانتفاعی است می‌بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت‌ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد.

• در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.

• موسسه می‌تواند در تملک دولت و یا بخش خصوصی قرار گیرد.

بخوانید
ثبت شرکت، مزایا و اقدامات لازم حقوقی در این زمینه

• تجارت در قالب موسسه غیر تجاری‌، ممکن است مشمول ماده 220 قانون تجارت تلقی شده و اعضای موسسه را با مسئولیت تضامنی در برابر طلبکاران روبرو سازد.

• در صورت انحلال موسسات و تشکیلات مذکور، هر گاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن به توسط مدیر یا مدیران آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می آید و در صورتی که در اساسنامه متصدب امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند.

• برای ثبت موسسات غیر تجاری، ارائه مدارک ذیل در تهران به ” اداره ثبت شرکت‌ها ” و در شهرستان ها ” به دایره ثبت شرکت‌ها ” ضروری است:

1- تقاضانامه تکمیل شده (دو نسخه)

2- اساسنامه تکمیل شده (دو نسخه)

3- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین (دو نسخه)

4- صورتجلسه هیات مدیره یا رکن اداره کننده (دو نسخه)

5- کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران

6- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه موسسین و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.

7- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس ، مبنی بر غیردولتی بودن آن.

8- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

نکته حائز اهمیت ان است که تقاضانامه بهادار بوده و می‌بایست که صرفا از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد.

انحلال موسسه غیر تجاری چگونه صورت می پذیرد؟

پیش از این در مورپ انحلال شرکت‌های سهامی خاص صحبت کردیم. در اینجا پایان حیات شخصیت حقوقی موسسات و تشکیلات غیرتجاری با انحلال صورت می گیرد. انحلال شرکت تنها راه پایان دادن به شخصیت حقوقی اینگونه موسسات است که می تواند به صورت اختیاری و اجباری صورت گیرد.

موسسات غیر انتفاعی نیز به دو روش منحل می گردند

 1. انحلال اختیاری یعنی اختیاری یعنی مجمع عمومی تصمیم به انحلال موسسه می گیرد.
 2. انحلال اجباری که به موجب حکم دادگاه موسسه منحل محسوب می گردد.

سخن پایانی

در صورتی که در صدد ثبت موسسه غیر تجاری بوده و یا صاحبان این نوع از کسب‌وکار می‌باشید، تیم حقوقی وینداد آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای در این زمینه به شما عزیزان است. در صورت تمایل برای رزرو وقت مشاوره با شماره ۲۸۴۲۷۸۴۶-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه هفتگی
عضویت در خبرنامه

هر یکشنبه صبح آخرین مطالب و نکات حقوقی را دریافت کنید!

close-link