مشاور مالی و مالیاتی و تفاوت آن با حسابدار شرکت

وظایف مشاور مالی و مالیاتی چیست؟ و چه تفاوتی با حسابدار یک شرکت دارد؟

مشاور مالی و مالیاتی کیست و چه می‌کند؟  در پاسخ به این سوال که یک مشاور مالی و مالیاتی کیست و چه فعالیتی­ انجام می‌­دهد، باید گفت که این شخص، نقش بسیار مهمی در هر شرکتی ایفا می­کند. در واقع نقش مشاور مالی، اداره کردن منابع مالی و مصارف یک شرکت ادامه مطلب…