ذعاوی اسناد تجاری +نحوه‌ی اقامه‌ی دعوا

دعاوی اسناد تجاری + نحوه‌ی اقامه‌ی دعوا

گسترش اعمال تجاری، افزایش داد ‌و ستدها و تغییرات سریع در بازارهای سرمایه، باعث شده دعاوی اسناد تجاری به یکی از رایج‌ترین و فراوان‌ترین پرونده‌ها در دادگاه‌های داخلی تبدیل شود. به دنبال این حجم از دعاوی بخشی از قوانین هم در این سالها تغییرات زیادی داشته‌ و سعی شده تا ادامه مطلب…

عضویت در خبرنامه هفتگی
عضویت در خبرنامه

close-link