مقالات قرارداد صادرات

بسیاری از کسب‌وکارها پس از چند سال فعالیت و به‌دست آوردن سود تصمیم می‌گیرند کالای خود را به خارج از مرزها صادر کنند. علاوه بر شناخت و آگاهی نسبت به حقوق تجارت بین الملل و قوانین مخصوص هر کشور باید حواستان به تنظیم قرارداد صادرات هم باشد. درادامه مهمترین نکات حقوقی و قانونی در مورد این موضوع را بررسی می‌کنیم.

Export-contract