مقالات مشارکت در صادرات

مقالات مشارکت در صادرات برای اشخاص یا شرکت‌هایی که می‌خواهند در زمینه تامین مالی، استفاده از مجوز یا تخصص شریک خود استفاده کنند، کاربردی است. این قرارداد به طرفین کمک می‌کند تا شرایط و خواسته‌های خود را در قالب توافقات مکتوب در قرارداد ذکر کنند تا همه موارد مثل همکاری‌های دو طرف و شرایط آن به صورت شفاف باشد.

نمونه قرارداد مشارکت در صادرات