مقالات مشارکت پزشکی

مشارکت پزشکی یکی از پرطرفدارترین نمونه قراردادهای مشارکت است. از آنجایی که برای اکثر موضوعاتی که نیاز به شراکت و سرمایه‌گذاری دو نفر دارد، می‌توان از قرارداد مشارکت استفاده کرد، پزشکان، داروسازان و سایر اعضای جامعه درمانی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود از قراردادهای مشارکت پزشکی استفاده می‌کنند. در مقالات مشارکت پزشکی این موارد را بررسی می‌کنیم.

مقالات مشارکت پزشکی