مقالات محرمانگی اطلاعات

از آنجایی که دانش و اطلاعات با سرعتی باورنکردنی در حال انتقال است خوشبختانه یا متاسفانه این اطلاعات به ‌راحتی و بدون کمترین هزینه و تلاشی قابل انتشار و توزیع میان عده‌ زیادی از افراد است. تنها پیشنهاد اصولی و حرفه‌ای، انعقاد قرارداد محرمانگی یا قرارداد عدم افشای اسرار تجاری است.ما در اینجا سعی کرده‌ایم شما را با صفر تا صد محرمانگی اطلاعات آشنا کنیم.

Confidentiality-of-information