آیین نامه تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸

تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۷

کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی– مصوب ۱۳۸۷ – به استناد ماده (۲) قانون یاد شده و با رعایت تصویب‌ نامه شماره ۱۸۶۰۸۴/ ت۴۱۶۳۳ﻫ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴، آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین ‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

  ماده ۱

فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که از این پس در این آیین ­نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود، مطابق بندهای زیر و به شرح جدول شماره (۱) پیوست(۱) که تایید شده به مهر پیوست تصویب‌ نامه هیأت وزیران است عبارتند از:

الف- شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس) شامل ایجاد، نگهداری، بهره ‌برداری و توسعه شبکه‌های مادر مخابراتی کشور و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور، تدوین مقررات و تصویب ضوابط، جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره‌ای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور که منحصرا در اختیار دولت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت) است.

ب- شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی شامل وظایف و فعالیت‌های شرکت پست جمهوری اسلامی ایران است که ‌باید به موجب تصویب‌ نامه شماره ۱۳۴۵۶۷/ت۳۹۰۸۸ﻫ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۶ توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این شرکت منتزع و به سازمان خدمات پست دولتی منتقل شود.

ج- تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح شامل فعالیت‌ها و بنگاه‌های مصرح در جدول شماره (۱) پیوست و آن دسته از فعالیت‌ها و بنگاه‌ها که ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌ نامه، به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران، به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح می ‌رسد.

تبصره- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مهلت یاد شده، فهرست فعالیت‌ها و تولیدات غیرمحرمانه و غیرضروری نظامی، انتظامی و امنیتی در شرکت‌های زیرمجموعه خود و شرکت‌های تابع را به منظور واگذاری تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

د- شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز

ﻫ – معادن نفت و گاز

و – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون

ز- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه ایران

ح- شبکه‌های اصلی انتقال برق

ط- سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و دریانوردی

ی- سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی

ک –رادیو و تلویزیون

ل- سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون

تبصره- به منظور اجرای مناسب این ماده، آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که به صورت بنگاه‌های اقتصادی اداره نمی‌شوند، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی ربط در قالب شخصیت حقوقی مناسب ساماندهی خواهند شد.

ماده ۲

فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع گروه دو ماده (۲) قانون، مطابق بندهای زیر و به شرح جدول شماره (۲) پیوست(۲) که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیأت وزیران است، عبارتند از:

  • الف- صنایع بزرگ و صنایع مادر شامل فعالیت‌ها، بنگاه‌ها و صنایعی که به تشخیص هیأت واگذاری دارای حداقل یکی از ویژگی‌های زیر باشند:
  • دارای سرمایه کلان (بیش تر از هزار میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال) باشند.
  • دارای نیروی کار فراوان (بیش تر از دوهزار و پانصد نفر) باشند.
  • دارای دانش فنی بالا (بخش خصوصی به تنهایی قادر به تامین یا خرید این دانش نباشد) باشند.
  • دارای ظرفیت تولید بالا (بیش تر از سی درصد نیاز کشور) باشند.
  • سایر صنایع به آن‌ها وابسته باشند (تولیدکننده مواد خام اولیه از مواد معدنی یا ذخایر زیرزمینی باشند).

ب- معادن بزرگ شامل معادن و یا ذخایر معدنی کشور که در اجرای ماده (۱۲) قانون معادن – مصوب ۱۳۷۷-، بزرگ تشخیص داده شده‌اند (موضوع تصویب­نامه شماره ۲۵۱۷۶ت۲۲۵۸۱ﻫ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۱۵) و یا دارای ویژگی‌های موجود در جدول زیر هستند.

«جدول معادن و ذخایر معدنی بزرگ کشور»

ردیف

ماده معدنی

میزان فلز یا اکسید محتوی با توجه به ذخیره قطعی

۱

سنگ آهن

بیش تر از ۱۵۰ میلیون تن Fe

۲

زغال سنگ حرارتی

بیش تر از ۱۵۰ میلیون تن زغال

۳

زغال سنگ کک شده

بیش تر از ۱۰۰ میلیون تن زغال

۴

سنگ مس

بیش تر از ۵ میلیون تن Cr203

۵

سنگ مس

بیش تر از ۴ میلیون تن CU

۶

سنگ سرب و روی

بیش تر از ۲ میلیون تن مجموعاً Zn & Pb

۷

سنگ تیتانیوم

بیش تر از ۱ میلیون تن TIO2

۸

املاح معدنی و تبخیری (به استثنای نمک طعام)

بیش تر از ۱ میلیون تن کانی خالص

۹

سنگ نقره

بیش تر از ۵۰۰ تن Ag

۱۰

سنگ طلا

بیش تر از ۱۰۰ تن Au

ج- بانکهای تجاری شامل بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و پست بانک ایران

د – شرکتهای بیمه شامل بیمه البرز، بیمه آسیا و بیمه دانا

ﻫ- بنگاههای فعال در زمینه هواپیمایی، بنادر و کشتیرانی، راه و راه آهن و بازرگانی خارجی

و- سایر فعالیتها و بنگاههای اقتصادی و مواردی که در حوزه انحصارات طبیعی یا قانونی، یا حمایتهای خاص قرار دارند.

ماده۳

فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع گروه یک ماده (۲) قانون و خارج از مواد (۱) و (۲) این آیین ‌نامه که در جدول شماره (۳) پیوست (۳) که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیأت وزیران است، تعیین میشوند.

ماده۴

شرکتهای مادر تخصصی دارای شرکتهای زیرمجموعه که به شکل یکجا واگذار نمیشوند، پس از واگذاری تمامی شرکتهای زیرمجموعه، بر اساس احکام این آیین ­نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذی ربط تعیین تکلیف خواهند شد.

ماده۵

شرکتهایی که ناشی از مشارکت سازمانهای توسعهای و براساس تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون ایجاد میشوند و همچنین سایر فعالیتها و بنگاههای اقتصادی که در جداول شماره (۱) تا (۳) پیوست این آیین ­نامه درج نشدهاند، براساس احکام و طبقهبندیهای این آیین ­نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذی ربط تعیین تکلیف خواهند شد.

جدول شماره ۱

جدول شماره۲

جدول شماره ۳

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور