مقررات اجرایی نحوه تغییر در شاخص‌های بورس و یا تعریف شاخص‌های جدید مصوب 1387

مقررات اجرایی نحوه تغییر در شاخص‌های بورس و یا تعریف شاخص‌های جدید مصوب ۱۳۸۷,۰۲,۳۰

در اجرای بند ۳ مصوبه شورای ‌عالی بورس و اوراق بهادار مورخ ۸ /۵ /۸۶، این مقررات به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ۳۰ /۲ /۱۳۸۷در ۱۰ ماده و ۳ تبصره به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

فصل اول تعاریف

ماده ۱

 اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این مقررات به‌کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

۱. شاخص: نماگری است که روند عمومی تغییرات قیمت و یا بازده بازار یا مجموعه‌ای از اوراق بهادار را در طول زمان نشان می‌دهد.

۲. کمیته ‌شاخص: کمیته‌ای است که توسط هیئت مدیره سازمان جهت تصمیم‌گیری در مورد نحوه تغییر در شاخص‌های بورس و یا تعریف شاخص‌های جدید تشکیل می‌شود.

فصل دوم کلیات

ماده ۲

 سازمان رأساً می‌تواند اعمال هرگونه تغییر در شاخص، تعریف شاخص‌های جدید یا حذف هریک از شاخص‌های درحال انتشار را به شورا پیشنهاد دهد.

ماده ۳

 مدیرعامل بورس موظف است در صورت نیاز به اعمال هرگونه تغییر در شاخص، تعریف شاخص‌های جدید یا حذف هر یک از شاخص‌های در حال انتشار، درخواست خود را که به تصویب هیئت مدیره بورس رسیده است به همراه گزارش توجیهی به سازمان ارائه نماید.

تبصره– درخواست بورس در کمیته شاخص بررسی می‌شود و نتایج آن جهت اتخاذ تصمیم به شورا ارائه می‌گردد.

ماده ۴

 گزارش توجیهی که توسط بورس به همراه درخواست تغییرات شاخص و یا تعریف شاخص‌های جدید، به سازمان ارائه می‌گردد حداقل شامل موارد ذیل می باشد:

۱. معایب شاخص‌های فعلی و مزایای شاخص جدید یا تغییر شاخص؛

۲. بیان تجربیات سایر کشورها در صورت وجود شاخص‌های مشابه؛

۳. ارائه مشروح نحوه تغییر یا محاسبه شاخص جدید به همراه روابط ریاضی آن؛

۴. محاسبه آزمایشی شاخص پیشنهادی برای یک دوره زمانی حداقل سه ماهه؛

۵. تعیین مدت تداوم محاسبه شاخص قبلی به منظور حفظ قابلیت مقایسه شاخص‌ها پس از تغییر روش محاسباتی؛

۶. مهلت پیشنهادی برای اطلاع‌رسانی به عموم در خصوص شاخص جدید، آغاز محاسبه و انتشار آن.

تبصره– در صورتیکه گزارش توجیهی همراه درخواست حذف شاخص موجود باشد، علل و زمان توقف محاسبه شاخص موجود باید ذکر گردد.

ماده ۵

 در صورت تصویب تغییرات پیشنهادی و یا تعریف شاخص‌های جدید توسط شورا، بورس موظف است پس از اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص علل تغییرات شاخص و نحوه محاسبه شاخص جدید، در مهلت مقرر نسبت به انتشار آن اقدام نماید.

تبصرهاطلاع‌رسانی باید از طریق سایت اینترنتی بورس و لااقل یک روزنامه کثیرالانتشار، حداقل ۱۵ روز قبل از اعمال تغییرات صورت پذیرد.

ماده ۶

 موافقت با تغییر شاخص و یا محاسبه شاخص‌های جدید به منزله توقف محاسبه شاخص‌های قبلی نمی‌باشد. زمان توقف انتشار شاخص‌های قبلی طبق مصوبه هیئت مدیره سازمان مشخص خواهد شد.

فصل سوم سایر موارد

ماده ۷

بورس می‌تواند، عمل محاسبه و انتشار شاخص را به سایر شرکت‌ها برون‌سپاری کنددر این صورت مسئولیت صحت داده‌های منتشره بر عهده بورس بوده و بورس مسئول پاسخ‌گویی در خصوص هرگونه نقص احتمالی و جبران کلیه خسارات و هزینه‌های ناشی از به کارگیری آن خواهد بود.

ماده ۸

 بورس مکلف است به پیشنهاد سازمان نسبت به بررسی تغییر شاخص و یا تعریف شاخص‌های جدید اقدام و نتایج بررسی‌ها را به سازمان ارائه نماید. سازمان متعاقباً براساس نتایج بررسی‌های صورت گرفته تصمیم‌گیری نموده و نتایج را به بورس اعلام می‌کند.

ماده ۹

 بورس مکلف است امکانات لازم را به منظور کنترل‌های دوره‌ای یا مستمر سازمان در خصوص صحت محاسبه و انتشار شاخص در اختیار سازمان قرار دهد. سازمان در صورت مشاهده هرگونه اشکال در شاخص منتشره شده، دستور اصلاح و حسب مورد توقف انتشار شاخص مذکور را صادر می‌کندبورس مکلف است حداکثر ظرف ۷۲ ساعت نسبت به اصلاح اشکالات و انتشار شاخص پس از تأیید سازمان اقدام نماید.

ماده ۱۰

 کلیه نهادها و تشکل‌های تحت نظارت سازمان مکلف‌اند، در حدود وظایف و مسئولیت‌های خود، همکاری‌های لازم را جهت اجرایی شدن مصوبات سازمان و شورا در خصوص تغییر شاخص و یا تعریف شاخص‌های جدید انجام دهند.