آیین نامه نحوه آمایش جمعیتی اتباع و مهاجرین خارجی شناسایی شده در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380

وزرای عضو شورای عالی هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ ۳ /۷ /۱۳۸۰ با رعایت تصویب نامه شماره ۵۸۸۵۸ /ت۲۳۵۳۸هـ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۹ آیین نامه نحوه آمایش جمعیتی اتباع و مهاجرین خارجی شناسایی شده در جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه نحوه آمایش جمعیتی اتباع و مهاجرین خارجی شناسایی شده در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380,07,03

ماده 1 

وزارت کشور موظف است به منظور آمایش اتباع خارجی موضوع ماده (۱) تصویب نامه شماره ۵۶۹۰۹ /ت۲۱۹۵۲ک مورخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۷۹ برای اتباعی که حائز یکی از شرایط ذیل می باشند کارت شناسایی و اجازه اقامت موقت صادر نماید:
الف ـ سران و مسئولین احزاب و گروهها و شخصیت های سیاسی و نیز مخالفین سیاسی که جا آنان در خطر است و خانواده درجه یک آنان بر اساس تایید سازمان های مربوطه.
ب ـ خانواده شهدا و ایثارگران بر اساس اعلام رسمی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
ج ـ طلاب و روحانیون و خانواده درجه یک آنان بر حسب اعلام رسمی مرکز جهانی علوم اسلامی.
د ـ دانشجویان و خانواده های آنان حسب اعلام رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
هـ ـ کلیه اتباع خارجی دارای دفترچه پناهندگی به استناد گواهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ اتباع خارجه.
و ـ کلیه اتباع خارجی دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا و خانواده های درجه یک آنان بر اساس تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تبصره ۱ ـ برای اتباع افغانی تک خانوار (مجرد) که در طرح شناسایی شرکت و فاقد مدرک اقامتی می باشند و اتباع خارجی که بر طبق آرای مراجع ذی صلاح قضایی محکوم به اخراج از کشور شده اند، اجازه اقامت موقت صادر نمی شود. این دسته از اتباع خارجی باید ظرف مهلت مقرر کشور را ترک و در غیر این صورت اخراج می شوند.

تبصره 2 ـ تعیین تکلیف و آمایش سایر اقشار اتباع خارجی ثبت نام شده براساس مصوبه شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه صورت می گیرد.

ماده ۲ 

وزارت کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط می تواند نسبت به انعقاد قراردادهای فرعی با شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اخذ عکس دیجیتالی، اجرای چاپ و پرس کارت شناسایی، طبق دستورالعملی که به تصویب وزیر کشور می رسد، اقدام نماید.

ماده ۳ 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در اجرای ماده (۷) تصویب نامه شماره ۵۸۸۵۸ /ت۲۳۵۳۸هـ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۹ اعتبارات لازم را برای اجرای این تصویب نامه تأمین نماید.

این تصویب نامه در تاریخ ۹ /۱۰ /۱۳۸۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد رضا عارف