تصویب نامه در خصوص راه اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الکترونیک (E-Visa) مصوب 1394

تصویب نامه در خصوص راه اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الکترونیک (E-Visa) مصوب ۱۳۹۴,۰۵,۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه ۱۱ /۵ /۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ – وزارت امورخارجه موظف است ظرف یک سال با همکاری وزارتخانه های اطلاعات، کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به راه اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الکترونیک (E-Visa) از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام کند.

۲ – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار موردنیاز برای اجرای این تصویب نامه را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور پیش بینی نماید.

معاون اول رییس جمهور – اسحاق جهانگیری