قانون تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1390

قانون تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصلاح ماده (۳۶) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۹۰,۰۸,۲۳

ماده واحده ـ ماده (۳۶) قانون گذرنامه مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۵۱ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده۳۶ـ هر ایرانی که بر خلاف ماده (۲۴) این قانون عمل نماید، به حبس از دو سال تا پنج سال و محرومیت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال محکوم می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و سوم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲ / ۹ / ۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی