قانون لزوم بازرسی و انگشت نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور مصوب 1385

قانون لزوم بازرسی و انگشت نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور مصوب ۱۳۸۵,۰۸,۲۸

ماده واحده – دولت موظف است از کلیه اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور و صدور روادید متناسب با رفتار آمریکا، بازرسی و انگشت‌نگاری نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حدادعادل