دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا مصوب 1398

هیئت وزیران در جلسه 28 /12 /1398 به پیشنهاد شماره 243083 مورخ 19 /12 /1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا را تصویب کرد:

دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا مصوب 1398,12,28

ماده 1 

اقشار آسیب ‌پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی بوس و کرایه های بین شهری، دستفروشان و کارگران فصلی روزمزد تا سقف چهار میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول برخورداری از مزایای طرح خرید اعتباری اضطراری می‌ باشند و شاغلین دارای درآمد ثابت از قبیل کارکنان دولت، مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی و همچنین مستمری بگیران تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول این طرح نیستند.

ماده 2 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اقشار مشمول این تصویب نامه را از طریق ثبت نام یا پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شناسایی و جهت واریز مبلغ خرید اعتباری به بانک های عامل معرفی نماید.

تبصره کلیه بانک هایی که یارانه نقدی و کمک حمایت معیشتی را ماهانه به حساب سرپرست خانوار واریز می نمایند به عنوان بانک ‌های عامل این طرح می ‌باشند.

ماده 3 

بانک های عامل موظفند ظرف (48) ساعت پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای خانوارهای یک نفره ده میلیون (000 /000 /10) ریال و برای سایر خانوارها مبلغ بیست میلیون (000 /000 /20) ریال اعتبار خرید را براساس دستورالعملی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد، منظور نمایند.

تبصره بازپرداخت اقساط طی (27) ماه (سه ماه دوره تنفس و (24) قسط متوالی ماهانه) با نرخ سود دوازده درصد (12%) خواهد بود. گیرندگان اعتبار چهار درصد از این نرخ را پرداخت خواهند کرد و هشت درصد مابقی به بانک های عامل پس از دوره تنفس توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت می شود.

ماده 4 

با توجه به محدودیت زمانی و شرایط محیطی جامعه به واسطه شیوع بیماری کرونا (عدم امکان مراجعه متقاضیان به شعب بانک ها) واریز وجه اعتبار خرید اضطراری از محل سرفصل حساب بدهکاران هر بانک انجام می ‌پذیرد.

ماده 5 

این اعتبار به صورت نقد یا برای خرید کالاها از جمله کالاهای اساسی در مراکز خدماتی و فروشگاه های سراسر کشور معتبر است.

ماده 6 

بانک عامل می تواند با اخذ تعهد الکترونیکی از متقاضی، اقساط را از محل حساب یارانه نقدی و کمک حمایت معیشتی کسر نماید.

تبصره مشمولین این طرح معاف از محدودیت های عدم وجود چک برگشتی و بدهی معوق نزد شبکه بانکی می باشند.

ماده 7 

سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است به نحوی عمل نماید که در دوره بازپرداخت اقساط، خانوارهای دریافت کننده این تسهیلات مجاز به تغییر بانک عامل خودشان نباشند.

ماده 8 

در صورت هرگونه قطعی یارانه خانوار، مانده اصل و سود مقرر در تبصره ماده (3) در تعهد دولت بوده و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است آن را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

ماده 9 

در اجرای این تصویب نامه استانها و شهرهایی که بیشتر در معرض شیوع بیماری کرونا بوده اند، در اولویت قرار دارند.

ماده 10 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت اجرای این تصویب نامه نسبت به ایجاد هماهنگی بانک های عامل و تسهیل امور آنها اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.

ماده 11 

بانک ملی ایران به عنوان مسئولیت اجتماعی، موظف به ایجاد، راه اندازی و راهبری سامانه اعتباری رفاه ایرانیان بر اساس چهارچوب معماری و نیازمندی های ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. کلیه بانک ها و دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای این تصویب نامه می باشند.

ماده 12 

بانک های عامل مکلفند منابع مورد نیاز جهت اجرای این تصویب نامه را تأمین کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز هماهنگی لازم برای تأمین منابع را خواهد کرد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور