قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب ‌اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین‌ مشاغل سخت و زیان ‌آور، مصوب 1367

قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب ‌اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین‌ مشاغل سخت و زیان ‌آور، مصوب ۱۳۶۷

‌ماده واحده – قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ‌ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان ‌آور – مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ -‌ به‌ شرح زیر اصلاح می ‌شود:

۱ – عبارت «‌به‌ جز کارگران مشمول قانون کار» از متن ماده واحده حذف می ‌شود.

۲ – تبصره‌ های زیر به عنوان تبصره‌ های (۵) و (۶) به ماده واحده یاد شده اضافه‌ می‌ شود:
‌تبصره ۵ – جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با لحاظ‌ تبصره (۲) ماده (۲) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری‌ مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ مشمول این قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنی پنجاه ‌سال با داشتن سی سال سابقه کار نمی‌ باشند.
‌تبصره ۶ – پرداخت هزینه‌ های ناشی از اصلاح این قانون اعم از حق بیمه و‌ مستمری قابل پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی طبق‌ مقررات در دستگاههای دولتی به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیردولتی ‌از جمله دستگاههای مشمول قانون کار به عهده دولت است که با اعلام آن توسط سازمان‌ تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه‌ ای همه‌ ساله در بودجه کل کشور ‌پیش ‌بینی و به حساب سازمان یاد شده پرداخت خواهد شد.

۳ – آیین ‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی با همکاری بنیاد ‌شهید و امور ایثارگران تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم‌ اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی