قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392,03,20

ماده واحده ـ از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون کلیه محدودیت‌ های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26 /2 /1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌ شود.

تبصره 1 ـ دولت می‌ تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌ های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخصهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌ های کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنجساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند.

تبصره 2 ـ به دولت اجازه داده می‌ شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.
این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می‌ یابد و مادر می تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 /3 /1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی