قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲,۰۳,۲۰

ماده واحده ـ از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون کلیه محدودیت‌ های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ /۲ /۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌ شود.

تبصره ۱ ـ دولت می‌ تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌ های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخصهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌ های کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنجساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند.

تبصره ۲ ـ به دولت اجازه داده می‌ شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.
این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می‌ یابد و مادر می تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹ /۳ /۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی