‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373

‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373,04,19با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون‌ محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می باشند:

شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد.

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

هلال احمر.

کمیته امداد امام.

بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

کمیته ملی المپیک ایران.

بنیاد 15 خرداد.

سازمان تبلیغات اسلامی.

10 سازمان تأمین اجتماعی.

11(الحاقی 11ˏ03ˏ1376)فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

تبصره (الحاقی 11ˏ03ˏ1376)اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.

12 (الحاقی 11ˏ03ˏ1376)مؤسسه ‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.

تبصره 1 (الحاقی 11ˏ03ˏ1376)از زمان تصویب این قانون پذیرش و مدیریت هرگونه مؤسسه، شرکت و عناوین مشابه و یا سهام آنان در قالب هبه، صلح غیرمعوض و یا‌بطور کلی هر عقدی از عقود، توسط جهاد سازندگی ممنوع خواهد بود مگر به حکم قانون.

تبصره 2(الحاقی 11ˏ03ˏ1376)اساسنامه مؤسسات فوق حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصویب این قانون در چارچوب ذیل بنا به پیشنهاد جهاد سازندگی به تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید:
1-
تعیین تکلیف کلیه شرکتهای وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعالیت، ادغام و یا انحلال.
2-
اختیارات مجمع عمومی مؤسسات بعهده وزرای جهاد سازندگی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه می ‌باشد.
3 –
کلیه اعضاء رسمی جهاد سازندگی در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شرکتهای وابسته، به مؤسسات و شرکتهای مذکور منتقل می‌ شوند‌ و وضعیت استخدامی آنان با حفظ سنوات قبلی خدمت، تغییر وضعیت می ‌یابد.
4-
سود مؤسسات در چهارچوب وظایف قانونی جهاد سازندگی به مصرف خواهد رسید.
5-
خودکفا بودن مؤسسات از نظر مالی.
6-
قابلیت واگذاری سهام تقویم شده شرکتهای وابسته به مؤسسات به کارکنان مؤسسات شرکتهای وابسته و ایثارگران جهاد سازندگی.
7 –
کلیه اموال و داراییهای امانی جهاد سازندگی نزد این مؤسسات و شرکتهای وابسته پس از قیمت گذاری به صورت اجاره به شرط تملیک 10 ساله به‌ آنان منتقل می ‌شود.
‌وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تملیک به خزانه واریز و معادل صد درصد (100%) آن در بودجه سالیانه منظور و در اختیار جهاد سازندگی قرار‌ خواهد گرفت تا جهت اجرای طرحهای عمرانی مصوب جهاد سازندگی ترجیحاً توسط مؤسسات و شرکتهای وابسته مذکور هزینه شود.

13شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

14کتابخانه حضرت آیت ‌الله مرعشی نجفی (‌قم)

15جهاد دانشگاهی

16بنیاد امور بیماریهای خاص

17 سازمان دانش‌ آموزی جمهوری اسلامی‌ ایران

18 صندوق بیمه روستاییان و عشایر

19 صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

20 سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا)

تبصره 1 کمکهای دولت برای امور رفاهی و معیشتی کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته لشکری و کشوری که در لوایح بودجه سنواتی و یا سایر قوانین و مقررات مربوطه پیش بینی می شود، از طریق سازمان اتکا به کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری ذی نفع واگذار و عرضه می گردد.

تبصره 2 سازمان اتکا برابر اساسنامه ابلاغی سال 1393 که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، اداره می شود.

21 کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

22 صندوق نوآوری و شکوفایی

23 صندوق کارآفرینی امید

‌تبصره 1 مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد.

‌تبصره 2 اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌ له خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک‌ شنبه نوزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌ در تاریخ 29 /4 /1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌ اکبر ناطق نوری