مصوبات جلسه هشتم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک کشور مصوب ۱۳۹۸

مصوبات جلسه هشتم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه شماره یک
پیرو درخواست واصله از نمایندگان محترم قوه قضاییه و سازمان امور اداری و استخدامی عضو کارگروه در خصوص ارایه سرویس خودروهای اسقاطی و کاربرد‌های این سرویس حسب تقاضای شرکت پخش و پالایش و بیمه مرکزی و نیز با توجه به بررسی دبیرخانه به منظور پیشگیری از فساد، جعل و کلاه برداری در خودرو‌های تصادفی شدید و اسقاطی مقرر شد تا بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی (جلسه 59) مرجع ارایه دهنده سرویس اسقاط و از رده کاربری خارج شدن وسایط نقلیه، پایگاه اطلاعات پایه وسایط نقلیه ناجا تعیین گردید. جزئیات این سرویس و نحوه همکاری با سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط و نیز نحوه ارائه این سرویس به ذینفعان با پیشنهاد ناجا در جلسه آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت .

مصوبه شماره دو

حسب درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص سرویسهای مورد نیاز و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ سرویس عکس ثبت احوال مورد موافقت قرار نگرفت.

۲ـ سرویس استعلام هویت ثبت احوال برای پنجره واحد ۳۶ مجوز وزارت متبوع به صورت برخط برقرار شود .

۳ـ سرویس استعلام بیمه سلامت از سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان برای بیمه هنرمندان و تشکیل پرونده هنرمندان مورد موافقت قرار گرفت.

۴ـ سرویس استعلام بدهی مالیاتی موافقت شد.

۵ ـ استعلام تایید اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد مورد موافقت قرارگرفت .

۶ ـ استعلام مدرک تحصیلی از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد موافقت قرار گرفت.

۷ـ سرویس استعلام گواهی نامه فنی حرفه ای موافقت شد.

تبصره ـ سایر موارد منوط به بررسی بیشتر و تکمیل اطلاعات گردید.

مصوبه شماره سه

با توجه درخواست گمرک ج.ا.ا و توضیحات ارایه شده در خصوص سرویسهای مورد نیاز و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ دریافت فهرست تولیدکننده بر اساس تعرفه ها از وزارت صنعت معدن تجارت مورد موافقت قرار گرفت.

۲ـ افراد شاغل در تولیدی از تامین اجتماعی موافقت گردید.

تبصره ـ سایر موارد منوط به برگزاری جلسه و تکمیل اطلاعات گردید.

مصوبه شماره چهار

با توجه درخواست تامین اجتماعی و توضیحات ارایه شده در خصوص سرویسهای مورد نیاز و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ ارتباط با سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان ثبت احوال کشور برای دریافت ازدواج و طلاق مورد موافقت گرفت.

۲ـ نظام وظیفه و استعلام طول سربازی موافقت شد.

۳ـ سرویس پست با افزایش سقف محدودیت روزانه تا نیاز تامین اجتماعی و بصورت رایگان موافقت شد.

تبصره ـ سایر موارد منوط به برگزاری جلسه و تکمیل اطلاعات گردید.

مصوبه شماره پنج
در اجرای مصوبه شماره یک جلسه هفتم کارگروه کاربرگ نمونه درخواست ایجاد یک سرویس جدید یا تغییر در سرویس برای طرح در کارگروه با اعمال نظر اعضا به شرح پیوست تصویب گردید. از تاریخ تصویب تنها درخواستهایی پذیرفته خواهد شد که کاربرگ ذیل توسط دستگاه متقاضی تکمیل شده باشد.

تبصره 1ـ در خصوص سرویس هایی که در مرکز ملی تبادل اطلاعات پیاده سازی شده (قابل مشاهده در آدرس https://iran.gov.ir/gsb ) و اخذ آنها مورد موافقت سرویس دهنده و سرویس گیرنده باشد، موضوع این مصوبه نبوده و ارائه درخواست به کارگروه ضرورت ندارد.

مصوبه شماره شش
درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم ارایه شناسنامه پایگاه اطلاعات پایه مالیاتی و همچنین عدم ارایه سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات مطرح و اعضا به استناد قوانین و مقررات جاری با این درخواست موافقت ننمودند.

کاربرگ درخواست ایجاد / تغییر در استعلامات الکترونیکی
ملاحظات عمومی
سازمان درخواست کننده سرویس: سازمان ارائه دهنده سرویس:
نماینده سازمان جهت پیگیری سرویس: نماینده سازمان جهت پیگیری سرویس
اطلاعات تماس: اطلاعات تماس :
نوع درخواست: تاریخ درخواست:
ایجاد سرویس جدید: تغییر در سرویس موجود: دسترسی به سرویس موجود:
-عنوان خدمت مصوب شناسه خدمت شناسه سرویس (در صورت وجود در GSB:)
نوع سرویس درخواستی: Push Pull Publish Batch
دوره زمانی فراخوانی سرویس: روزانه هفتگی ماهانه سالانه سایر…..
شرح درخواست:
دلیل درخواست (چالش های موجود):
مبانی حقوقی استعلام
مرجع استنادی برای اخذ استعلام: ماده /بند مربوط در مرجع استنادی:
شرح یا توضیح:
اقلام داده ای مورد تقاضا جهت تبادل در استعلام
*در صورتی که نوع درخواست، دسترسی به سرویس موجود باشد، نیازی به تکمیل این بخش وجود ندارد.
** در صورتی که نوع درخواست، تغییر در سرویس موجود باشد در ستون وضعیت فیلدهای داده ای که در سرویس جاری وجود دارند تیک بزنید.
نام مستند ارسالی: نام مستند دریافتی:
ردیف نام فیلد داده نوع فیلد داده شرح فیلد وضعیت ردیف نام فیلد داده نوع فیلد داده شرح فیلد وضعیت

نام و نام خانوادگی – سمت