آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی مصوب 1385

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۸۰۸/۱ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبات جلسات .(۴۸۲) تا (۴۸۶) و (۴۸۸) شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارتفعالیت پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی ایرانی در کشور و با مدنظر قراردادن:
الف ـ حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش
ب ـ حمایت از پایگاههای اطلاع رسانی قانونی
پ ـ رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزشهای اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور
ت ـ مسئولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیتهای خود حسب مورد
آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهایاینترنتی ایرانی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهایاینترنتی ایرانی مصوب ۱۳۸۵,۰۵,۲۹

فصل اول : تعاریف

ماده ۱

اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی(سایت و وبلاگ): کلیه مراکز موجود در شبکه اینترنت که ارائه دهنده خدماتی مانند WWW و FTP هستند.
ب ـ پایگاه اطلاع رسانی ثبت شده: پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی که مسئول آن اطلاعات و مدارک شناسایی خود و پایگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و مطابق قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده و رسید آن را دریافت کرده باشد و امکان برقراری ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد.
پ ـ پایگاه اطلاع رسانی با هویت نامعلوم: پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نشده باشد.
ت ـ موارد غیر مجاز: موارد ممنوع برای انتشار در پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی از جمله موارد موضوع ماده .(۶) آیین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت، رسا (ISP) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و .ماده (۷) این آیین نامه.
ث ـ فعالیت غیرمجاز: انتشار هر نوع داده در پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی که مشمول حداقل یکی از موارد غیر مجاز یادشده باشد.

فصل دوم ساماندهی و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده ۲

 مقررات و ضوابط شبکه اطلاع‏رسانی رایانه ای مصوب شورای‏عالی انقلاب فرهنگی و دیگر قوانین و مقررات حاکم لازم‏الرعایه می باشد.

ماده ۳

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن مدیریت ساماندهی و نظارت بر پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی از فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی ایرانی ثبت شده و با فعالیت های مجاز و سالم در کشور حمایت می کند.

ماده ۴

وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:
الف ـ پیش بینی و راه اندازی ساختار مناسب تشکیلاتی با استفاده از ظرفیتهای موجود برای ساماندهی، هدایت و حمایت از فعالیتهای اینترنتی مجاز و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز.
ب ـ پیش بینی بودجه مناسب سالیانه به منظور سالم سازی و سامان بخشی به فعالیتهای اینترنتی در کشور.
پ ـ تعیین شرایط لازم برای پایگاه، مدیران مسئول سایتها و نیز تعیین سازوکار مناسب به منظور ثبت رسمی پایگاههای اطلاع رسانی و لغو آن و اعلام عمومی هر مورد.
ت ـ اتخاذ راهکارهای اجرایی مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت کننده فعالیتهای سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبررسانی.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای تحقق بندهای فوق موظف به همکاری لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

ماده ۵

 پایگاهها و سایتهای اطلاع رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هویت مدیر مسئول خود با رعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند.

تبصره ـ پایگاههای اطلاع رسانی که فعالیت خود را قبل از ابلاغ این تصویب نامه آغاز کرده اند، حداکثر به مدت دو ماه برای ثبت فرصت دارند و پس از این مهلت و عدم ثبت مشمول بند «پ» ماده (۱) می باشند.

ماده ۶ 

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موضوع بند (پ) .ماده (۱) توسط کارگروه موضوع ماده (۸) مسدود می شود.

فصل سوم : تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها

ماده ۷

انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن، صدا، عکس، تصویر، کارتون، پویا نمایی، فیگور، کاریکاتور، فیلم و غیره که از جمله حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بندهای «ت و ث» ماده (۱) این آیین نامه باشد، در پایگاه اطلاع رسانی ممنوع است:

الف ـ مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و یا ارزشهای اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسات آن و اهانت به امام (ره) و یا رهبری.

ب ـ توهین به ادیان آسمانی و کتب مقدس و انبیاء و معصومین و مقدسات.

پ ـ تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران.

ت ـ تحریف مطالب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی، تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و توهین به ارزشهای آن.

ث ـ هرگونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام.

ج ـ توهین به اقوام و اقلیتهای مذهبی.

چ ـ افشای اسرار و اسناد طبقه بندی شده از قبیل نظامی، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی.

ح ـ اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی.

خ ـ توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی.

د ـ اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجازه کتبی از آنان.

ذ ـ انجام فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از قبیل پولشویی، تجارت هرمی و غیره.

ر ـ تبلیغ یا آموزش پایگاههای اطلاع رسانی غیرمجاز.

ز ـ آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدود سازی پایگاههای اطلاع رسانی غیرمجاز (فیلترینگ).

ژ ـ نشر اکاذیب و افترا.

س ـ برقراری هر نوع پیوند که مبلغ و مروج پایگاههای اطلاع رسانی حاوی مضامین جزءهای فوق الذکر باشد.

ش ـ هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات.

ماده ۸ 

انتشار هر نوع داده ممنوع (موضوع بند های «ت و ث» .ماده (۱) و ماده (۷) این آیین نامه و بندهای آن) در پایگاههای اطلاع رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کارگروه تعیین مصادیق پایگاههای غیرمجاز اینترنتی (مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری) به منظور مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

ماده ۹

رسیدگی به اداره فعالیت غیرمجاز پایگاههای اطلاع رسانی ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به یکی از اشکال زیر حسب مورد و یا حسب شدت و ضعف آن خواهد بود:
الف ـ تذکر رسمی به مسئول پایگاههای اطلاع رسانی نسبت به حذف داده یا داده های ممنوع و جبران آن مانند اصلاح یا عذرخواهی.
سازوکار لازم برای ابلاغ تذکر رسمی به این دسته پایگاهها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود.
ب ـ ارسال گزارش به کارگروه تعیین مصادیق پایگاههای غیرمجاز اینترنتی با تقاضای مسدودسازی پایگاه اطلاع رسانی برای مدت محدود یا تعطیل دائمی.
پ ـ مسئولان پایگاههای اطلاع رسانی ثبت شده که به دلیل تخلف مسدود شده اند، می توانند درخواست تجدید نظر خود را برای بررسی در کارگروه یادشده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کنند.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده ۱۰ 

اتخاذ تصمیم نسبت به پایگاههای موضوع این آیین نامه مانع طرح شکایت علیه آنها در مراجع ذی صلاح و جبران خسارت و مجازات قانونی نمی باشد.

ماده ۱۱ 

هرگونه تغییر، اصلاح و یا الحاق و جایگزینی در این آیین نامه پس از طرح و تصویب در هیئت وزیران مجاز خواهد بود.

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور