آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی مصوب 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱ /۵ /۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی مصوب ۱۳۹۶,۰۵,۰۱با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ 

وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه های مرزی به شرح زیر است:

۱بازارچه های موقت مرزی تمرچین و قاسم رش در استان آذربایجان غربی، به ترتیب در بازارچه های مرزی رسمی تمرچین و کیله در شهرستان های پیرانشهر و سردشت.

۲ بازارچه های موقت مرزی شیخ صله، پرویزخان و شوشمی در استان کرمانشاه به ترتیب در بازارچه های مرزی شیخ صله، تیله کوه و شوشمی در شهرستان های ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب و پاوه.

۳بازارچه های موقت مرزی هنگل ژال و گله سوره در شهرستان بانه استان کردستان، به بازارچه مرزی سیران بند در شهرستان بانه.

۴بازارچه موقت مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به بازارچه مرزی میرجاوه.

ماده ۲ 

 وزارت کشور مجاز است یک بازارچه مرزی در استان آذربایجان غربی (اشکان در شهرستان سردشت)، دو بازارچه مرزی در استان کردستان (ملخورد در شهرستان سروآباد و خانم شیخان در استان مریوان) و پنج بازارچه مرزی در استان سیستان و بلوچستان به ترتیب بازارچه مرزی تخت عدالت در شهرستان هیرمند، بش دلبر در شهرستان نیمروز، شاهگل در شهرستان زهک و جالق و میل (۱۶۰) در شهرستان سراوان احداث نماید.

تبصره (الحاقی ۰۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷)استانداری های مشمول این آیین نامه می‌ توانند با رعایت ملاحظات امنیتی و توجیه اقتصادی و پس از تأمین زیرساخت های لازم نسبت به جا به جایی بازارچه های مصوب در مواد (۱) و (۲) این آیین نامه در محدوده شهرستان های ذی ربط با هماهنگی وزارت کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

ماده ۳ 

 هزینه های ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی و تأسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی در این بازارچه ها و سایر سرمایه گذاری ها و تأمین کارکنان اجرایی بازارچه و اداره آن بر عهده استانداری مربوط است.

ماده ۴ 

 وزارت کشور موظف است از نظر احداث مکان و چگونگی حفظ انتظامات کنترل تردد افراد در بازارچه های مذکور در این آیین نامه، هماهنگی لازم را با گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.

ماده ۵ مدیریت بازارچه های مذکور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۶ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷)

 کولبرانی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب نامه) در روستاهای حد فاصل حداکثر (۲۰) کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر (۵۰) کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند می توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده (۹) این تصویب نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ هفت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه حداکثر تا سقف بیست و هشت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸) ریال بهره مند گردند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷)سقف کلی میزان تخفیف این ماده حداکثر چهل و دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۲) ریال در سال خواهد بود که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده و مورد تأیید وزارت کشور تخصیص می یابد.

تبصره ۲ساکنین شهرهای مرکز شهرستان های استان های مذکور، مشمول دریافت تسهیلات این تصویب نامه نمی باشند.

تبصره ۳ (الحاقی ۰۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷)وزارت کشور موظف است ساز و کاری را فراهم نماید که به محض اقامت افراد مشمول برخوردار از مزایای این ماده در خارج از محدوده تعیین شده، نسبت به ابطال امتیازات آنها اقدام نماید.

ماده ۷ 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به صدور کارت الکترونیکی برای افراد واجد شرایط اقدام نماید.

ماده ۸ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷)

 در راستای استفاده از مزایای این تصویب نامه، عبور (ترانزیت) اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی نیز به بازارچه های مرزی و گمرکات مجاز است.

ماده ۹ 

 فهرست کالاهای قابل ورود در هر یک از استان های مذکور، علاوه بر اقلام قابل ورود مرزنشینان موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۸۱۹/ ت ۵۱۹۶۷هـ مورخ ۱۸ /۳ /۱۳۹۵ (بدون لحاظ مقدار) با پیشنهاد وزارت کشور یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ماده (۱۲) قانون ساماندهی و مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۴ – و با حضور نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین و ابلاغ می گردد.

تبصره (اصلاحی ۰۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷)واردات کالاهای مشمول تسهیلات این آیین نامه در صورت داشتن نمایندگی مجاز داخل کشور امکان پذیر می باشد.

ماده ۱۰ 

وزارت کشور و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند پس از لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به انسداد کلیه معابر زمینی غیرمجاز اقدام نمایند.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷)

 دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به اجرا نمودن احکام آن (به جز ماده (۵) با زمان اجرای مقرر) اقدام نمایند و مسئولیت اجرا و نظارت بر آن بر عهده وزارت کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. دستورالعمل اجرایی مربوط به نقاط مشمول، شناسایی مرزنشینان مشمول صدور کارت، نحوه اجرا، توزیع سهمیه وارداتی برای مرزنشینان هر شهرستان موضوع این تصویب نامه ظرف یک ماه توسط وزارت یاد شده تهیه و پس از تصویب در کار ویژه مرز و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستگاه های اجرایی، استانداری های ذی ربط و نیروهای نظامی و انتظامی ابلاغ می گردد.

ماده ۱۲ (الحاقی ۰۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷)

 تا زمان استقرار نمایندگی سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان های مجوزدهنده بهداشتی، ایمنی و قرنطینه ای و تجهیز آزمایشگاه‌ های مورد نیاز در شهرستان ‌های مشمول اجرای این آیین نامه، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشتی و قرنطینه ای کالاهای وارداتی در سطح عرضه و بازار توسط سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان های ذی ربط (حسب مورد) انجام می شود.

ماده ۱۳ (الحاقی ۰۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷)

 عمده فروشی، حمل یا خروج تجمیعی و تجاری کالاهای وارداتی از شهرستان های مشمول این آیین نامه به سایر نقاط استان مربوط و کشور ممنوع می باشد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به شناسایی و کنترل محورهای خروج کالا از شهرستان های مشمول اقدام نماید.

ماده ۱۴ (الحاقی ۰۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷)

 استانداران کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مکلفند ظرف یک سال با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و در اجرای قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری – صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی – مصوب ۱۳۸۹ – و قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی – مصوب ۱۳۸۹ – و قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان – مصوب ۱۳۸۹ – نسبت به عملیاتی نمودن و فعال سازی مناطق ویژه اقتصادی مصوب و دارای مجوز شامل مناطق ویژه اقتصادی بانه و مریوان در استان کردستان، قصر شیرین و اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه و سیستان و میرجاوه – زاهدان در استان سیستان و بلوچستان اقدام نمایند.

ماده ۱۵ (الحاقی ۰۹ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷)

 کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان های برنامه و بودجه کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مشمول این آیین ‌نامه، ظرف شش ماه برنامه های جامع و مورد نیاز و جایگزین را بررسی و به هیئت وزیران ارایه کند.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری