آیین ‏نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا مصوب 1395

آیین ‏نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا (موضوع ماده ۷۹ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

 

ماده ۱

تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی

پروانه کسب: پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا.

مراجع صدور و تمدید پروانه کسب: مرکز اصناف و بازرگانان( برای واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری) و ادارات و سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور. (برای سایر موارد)

متقاضیان واجد شرایط: افراد واجد شرایط موضوع ماده (۷۹) قانون براساس معرفی نامه بنیاد.

بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.

سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب (به نشانی:Iranianasnaf.ir ).

تسهیلات:

ماده۲

تسهیلات دریافت پروانه کسب:

۱معافیت از پرداخت هزینه­ های صدور و تمدید پروانه کسب.

۲معافیت از پرداخت هزینه حق عضویت سال اول.

۳معافیت از پرداخت هزینه دوره آموزش صدور و تمدید پروانه کسب.

مراحل صدور پروانه کسب:

ماده ۳

مراحل صدور پروانه کسب:

۱متقاضیان واجد شرایط باید برای دریافت معرفی­نامه به بنیاد مراجعه نمایند.

تبصره بنیاد موظف است بارعایت شرایط مندرج در تبصره (۳) ماده (۷۹) قانون نسبت به معرفی متقاضیان واجد شرایط به مرجع صدور پروانه کسب اقدام نماید.

۲متقاضی باید پس از دریافت معرفی‌نامه از بنیاد نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه اصناف و دریافت شماره رهگیری اقدام نماید.

۳مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت تقاضا، پاسخ متقاضی را مبنی‌بر رد یا قبولی تقاضا به وی ابلاغ کند. اعلام‌نظر نکردن در مدت یادشده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‏گردد.

۴پس از قبول تقاضا (یا عدم اعلام نظر مرجع صدوردر موعد مقرر) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است، استعلام‏های مورد نیاز را صادر و دستگاه های استعلام شونده نیز موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی خود را اعلام دارند.

تبصره اعلام نظر موافق دستگاه‏ های استعلام شونده باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و نظر مخالف نیز مستند به دلایل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می گردد و پاسخ منفی خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

۵متقاضی حداکثر ظرف سه ماه، فرصت دارد تا مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کسب را تهیه و از طریق سامانه اصناف ارسال نماید.

۶مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.

شرایط و مدارک:

ماده۴

شرایط صدور پروانه کسب:

الف – شرایط عمومی (بشرح ارائه مدارک ذیل)

۱معرفی­نامه بنیاد مبنی بر واجد شرایط بودن متقاضی.

۲سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه، صلح نامه، هبه، قرارداد مشارکت، مبایعه نامه و یا قراردادهای موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی اعم از رسمی و یا عادی (در روستاها احراز مالکیت طبق عرف محل است).

تبصره اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است.

۳گواهی عدم سو پیشینه موثر.

۴گواهی اداره امور مالیاتی ذی­ربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده(موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم).

۵گواهی گذراندن دوره‏ های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار در چارچوب دستورالعمل آموزش ( موضوع بند ن ماده (۳۰) قانون نظام صنفی).

۶شناسنامه و کارت ملی به همراه شش قطعه عکس پرسنلی.

۷کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن.

تبصره: حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می باشد.

ب – شرایط اختصاصی:

۱ارائه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشتی، درمانی (برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی).

۲ارائه پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک دانشگاهی مرتبط، یا حضور یک نفر واجد شروط فوق شاغل در واحد صنفی (برای صنوف مشمول تبصره ماده (۱۳) قانون).

وسائط نقلیه:

ماده۵

مرجع صدور پروانه کسب موظف است مطابق تبصره ­های (۱) و (۳) ماده (۳) قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب صرفاً برای دفاتر ارائه خدمات وسائط نقلیه از جمله آژانس تاکسی تلفنی و موسسات اتومبیل کرایه، پیک موتوری، وانت بار، کمپرسی، جرثقیل و لودر ، طبق شرایط این آیین­نامه اقدام نماید.

تبصره آن دسته از صاحبان وسائط نقلیه که قبل از تصویب این آیین نامه نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نموده اند می بایست پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه کسب تحت پوشش یکی از دفاتر قرار گیرند.

پروانه کسب فروشگاه­های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‏ای:

ماده ۶

شرایط صدور پروانه کسب:

۱دارابودن شرایط مندرج در ماده (۴) این آیین­نامه.

۲داشتن حداقل دو فروشگاه (برای فروشگاه­ های زنجیره­ای).

۳پروانه کسب فروشگاه ‏های زنجیره‏ ای با ارائه مدارک فوق با نام و علامت تجاری واحد با ذکر آدرس فروشگاه مرکزی و شعب آن صرفاً جهت متقاضی واجد شرایط این آیین نامه صادر می شود.

۴پروانه کسب فروشگاه بزرگ چندمنظوره با ارایه مدارک فوق صرفاً جهت متقاضی واجد شرایط این آیین نامه و با ذکر نشانی فروشگاه صادر می­شود.

تبصره وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری صرفاً در صورت درخواست متقاضی ایجاد فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره و یا زنجیره ­ای موظف است نسبت به صدور جواز تاسیس در چارچوب دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس برای این واحدها اقدام نماید. درغیر این صورت متقاضی می تواند تقاضای صدور پروانه کسب نماید.

مجتمع و کارگاه قالی بافی:

ماده ۷

شرایط صدور پروانه کسب برای مجتمع ویا کارگاه قالی بافی:

۱جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن وتجارت ذی ربط.

۲شرایط عمومی مندرج در ماده (۴) این آیین نامه به استثناء بند(۳) آن.

تمدید پروانه کسب:

ماده ۸

شرایط تمدید پروانه کسب:

۱گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده.

۲گواهی گذراندن دوره‏ های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار.

۳داشتن کارت معاینه بهداشتی (برای صنوف مشمول).

۴رضایت‏ محضری شرکاء درصورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی(برای مشارکت های مدنی).

رسیدگی به شکایات:

ماده ۹

رسیدگی به شکایات متقاضیان پروانه کسب:

۱چنانچه مرجع صدور پروانه کسب درخواست متقاضی را رد کند یا با صدور پروانه مخالفت نماید، باید مراتب را ظرف مدت پانزده روز با ذکر دلیل به طور کتبی به وی و بنیاد اعلام کند.

۲در صورتی که متقاضی (شهرستان) به نظر اداره صنعت، معدن و تجارت معترض باشد، می­تواند اعتراض کتبی خود را ظرف مدت بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به سازمان تسلیم دارد. سازمان موظف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام کند این نظر قطعی و لازم­الاجرا است.

۳چنانچه متقاضی (مرکز استان) به نظر سازمان معترض باشد، می­تواند اعتراض کتبی خود را ظرف مدت بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مرکز اصناف و بازرگانان ایران تسلیم دارد. مرکز موظف است ظرف مدت یک­ماه نظر خود را اعلام کند. این نظر قطعی و لازم­الاجرا است.

سایر مقررات:

ماده۱۰

تسهیلات در نظر گرفته شده در این آیین­نامه مانع استفاده دارنده پروانه کسب از تسهیلات قانون از جمله تبصره (۳) ماده (۱۲) آن نمی­شود.

ماده ۱۱

مرجع صدور پروانه کسب موظف است در صورت تغییر مکان واحد صنفی افراد موضوع این آیین­نامه، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی با رعایت مفاد این آیین­نامه پروانه‏ کسب معوض صادر کند.

ماده۱۲

پروانه کسب اشخاص حقوقی، به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره (براساس مصوبه هیات مدیره و اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت ) و در مشارکت های مدنی نیز پروانه کسب به نام یکی از شرکاء با رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد.

تبصره رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان مالک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید پروانه کسب به عهده مراجع ذی صلاح قضایی می‏باشد.

ماده ۱۳

در صورت مفقود یا مخدوش شدن پروانه کسب، ارائه نسخه المثنی با درخواست دارنده پروانه کسب و ارائه تعهد مبنی بر پذیرش هرگونه تبعات احتمالی آن بلامانع است.

ماده ۱۴

پروانه کسب فروشگاه­ های مجازی و شرکت­های بازاریابی شبکه­ای برای متقاضیان مشمول این آیین نامه با معرفی نامه بنیاد و مطابق مقررات آیین­نامه اجرایی ماده (۸۷) قانون و این آیین نامه صادرمی گردد.

ماده ۱۵

افراد با بیش از هفتاد سال سن یا جانبازانی که به دلیل ناتوانایی جسمی قادر به حضور در دوره‏ های آموزشی نمی‏باشند، با معرفی نامه بنیاد از گذراندن دوره ­های مذکور معاف می‏باشند. اما درصورت داشتن مباشر، باید وی را برای آموزش معرفی کنند. همچنین فارغ­ التحصیلان رشته­ های مرتبط دانشگاهی از گذراندن دروس مشابه معافند.

ماده ۱۶

این آیین‏نامه مشتمل بر (۱۶) ماده و (۷) تبصره در اجرای ماده (۷۹) قانون نظام صنفی بوسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید واز تاریخ تصویب آیین نامه قبلی لغو می گردد.