ایجاد برخی تسهیلات گمرکی ،بانکی و اداری برای واحدهای ساخت و تعمیرکشتی و سازه های دریایی مستقر در بنادر شمالی و جنوبی کشور مصوب 1371

ایجاد برخی تسهیلات گمرکی ،بانکی و اداری برای واحدهای ساخت و تعمیرکشتی و سازه های دریایی مستقر در بنادر شمالی و جنوبی کشور مصوب 1371,03,13با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیات وزیران در جلسه مورخ 13/3/1371بنا به پیشنهاد شماره 5050 – 01 مورخ 2/2/1371 وزارت صنایع سنگین ، و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

واحدهای ساخت و تعمیر کشتی و سازه های دریایی مستقر در بنادر شمالی و جنوبی کشور با تایید وزارت صنایع سنگین از تسهیلات ویژه گمرکی ، بانکی و اداری مشروح زیر برخوردار می شوند:

1 – خرید و ورود کالا به طور مستقیم از خارج کشور بدون گشایش اعتبار اسنادی با مسوولیت شرکت متقاضی ، بلامانع است .

2 – ترخیص کالای وارداتی با فاکتور فروشنده مجاز است .

3 – خروج قطعات ، ماشین آلات ، ابزار آلات و تجهیزات به خارج از کشور، جهت تعمیر و بازسازی بدون سپردن پیمان ارزی و سپرده بانکی و با نامه تعهد شرکت متقاضی ، مجاز می باشد.

4 – گمرکات کشور شرایطی ایجاد نمایند که ترخیص کالای ورودی یا خروجی برای این واحدهای صنعتی در حداقل زمان امکان پذیر باشد.

5 – اخذ هرگونه سود بازرگانی و حقوق گمرکی برای قطعات ، ماشین آلات ، ابزار و تجهیزات کشتیهای خارجی که برای تعمیر مراجعه می کنند ممنوع ، و در مورد کشتیهای ایرانی حداکثر به میزان تعرفه ورود کشتیهای وارداتی می باشد. این قبیل کالاها مشمول ما به التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نمی شوند.

6 – اعطای ویزای ورود به کشور به کارشناسان خارجی که مدت اقامت آنان کمتر از دو ماه باشد، در صورت تقبل مسوولیت توسط شرکت متقاضی با درخواست مستقیم مدیر عامل شرکتهای موضوع این مصوبه و رعایت سایر شرایط مندرج در تصویبنامه شماره 2103 – 7/ ت 1052 م ج مورخ 13/12/1368 مجاز می باشد.

7 – کارشناسان خارجی موضوع بند ( 6 ) این تصویبنامه از شمول مقررات مربوط به اخذ پروانه اشتغال اتباع بیگانه ، معاف می باشند.

8 – نقل و انتقال درآمدهای ارزی به منظور انجام خرید کالاها و خدمات ازحسابهای ارزی داخلی و خارجی واحدهای مذکور با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شود.

9 – شناورهایی که به منظور انجام تعمیرات به واحدهای مذکور مراجعه می نمایند، از پرداخت حقوق و عوارضی که توسط سازمان بنادر و کشتیرانی از کشتیها دریافت می شود، معاف می باشند.

10 – بخشی از محوطه واحدهای کشتی سازی موضوع این مصوبه با تایید گمرک ایران منطقه ویژه حراست شده گمرکی محسوب گردیده ، مشمول مقررات مربوط به مناطق ویژه حراست شده گمرکی می باشد.

11 – کلیه کالاهای مورد نیاز صنعت تعمیر و ساخت کشتی و سازه های دریایی از سایر گمرکات و مبادی ورودی به منطقه آزاد گمرکی مندرج در بند ( 1 ) از طریق هوایی ، دریایی و زمینی ، پاساوان خواهند شد.

12 – اجرای بندهای ( 1 و 2 و 3 و 6 و 8 ) منوط به تخصیص ارز مربوط از محل درآمدهای ارزی شرکت مزبور می باشد.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور