تصمیمات هیات دولت درزمینه سیاستهای اجرایی تجارت خارجی، تامین منابع ارزی و توسعه تولید مصوب 1377

تصمیمات هیات دولت درزمینه سیاستهای اجرایی تجارت خارجی، تامین منابع ارزی و توسعه تولید مصوب 1377,04,28

تصمیم جلسه مورخ 28/4/1377 هیأت دولت درخصوص سیاستهای اجرایی در زمینه تجارت خارجی، تأمین منابع ارزی وتوسعه تولید، به شرح زیر ابلاغ‌می‌شود:

1- برای سرمایه گذاری درصنایع تبدیلی و بسته بندی تسهیلات لازم فراهم شود و مشکلات مربوط به استفاده از موافقتنامه‌های بیع متقابل در صنایع صادراتی‌ از میان برداشته شود. مرکز توسعه صادرات ایران با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط، راه کارهای اجرایی مشخص را در این زمینه به دولت ارایه نماید.

2- درآمدهای حاصل از صدور خدمات فنی – مهندسی از مالیات معاف باشند و جهتگیری اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به ترتیبی باشد که رفع تبعیض بین‌ بخشها مورد توجه باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح لازم را دراین خصوص به دولت ارایه نماید.

3-‌وزارت راه و ترابری با هماهنگی وزارت بازرگانی، در جهت حمایت از صادرات غیر نفتی تعرفه هزینه‌های بندری صادرات را مورد تجدید نظر قرارداده،‌حداکثر ظرف یکماه پیشنهاد نماید.

4– وزارت راه و ترابری، وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مشترکاً ایجاد تسهیلات لازم را برای حمل و نقل کالاهای صادراتی (‌بویژه اقلام فاسد‌شدنی)، مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهای مشخص و مناسب خود را حداکثر تا پایان مرداد ماه 1377 به دبیر خانه شورای عالی صادرات غیر نفتی ارایه نماید.

5– وزارت امور خارجه موظف است ظرف یک ماه با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ،‌نحوه صدور روادید هفتاد و دو ساعته و چند باره را برای تجار و‌خریداران کالاها وخدمات ایرانی که از سوی طرفهای ایرانی یا مرکز توسعه صادرات ایران دعوت می‌شوند، بررسی و ارایه نماید.

6– درزمینه کارفرمایان دولتی و کارگزاران بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی آیین‌نامه تقویت و سازماندهی شرکتها از طریق پیمانکاران و کارگزاران توسط ‌سازمان برنامه و بودجه تهیه و ارایه گردد.

7– وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح لازم را برای اصلاح جدول ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم وتدوین جدولی مبتنی بر نسبتهای مالی سودآوری و‌حذف رویه مبتنی بر عدد مطلق سود، تا پایان شهریور ماه 1377 به دولت ارایه نماید.

8- تعرفه سود و عوارض و حقوق گمرکی مواد اولیه قطعات شرکتهای ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات با وزارت صنایع همانند تعرفه سود و عوارض و حقوق ‌گمرکی ماشین آلات سرمایه گذاری باشد مشروط بر اینکه ارز مصرفی را با نرخ مشابه دریافت کرده باشند. وزارت صنایع پیشنهاد لازم را در این خصوص به دولت‌ ارایه نماید. همچنین وزارت یاد شده برای توسعه سردخانه‌ها ودستگاههای بسته‌بندی محصولات کشاورزی و تسریع در عملیات ترخیص اینگونه کالاها، لایحه‌ مربوط به معافیت مواد اولیه بسته بندی و قطعات و لوازم یدکی آنها از پرداخت حقوق گمرکی را به دولت ارایه نماید.

9– وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازمندگی با همکاری دستگاههای ذی ربط موظفند ظرف سه ماه پیشنهادات لازم را برای افزایش بهره‌وری محصولات ‌کشاورزی و تعیین اولویت کشت محصولات کشاورزی به هیأت دولت ارایه نمایند.

10– سازمان برنامه و بودجه مسؤول پیگیری اجرای تصمیمات فوق می‌باشد.

حسن حبیبی
معاون اول رییس‌جمهور