تصویب‌نامه در مورد تامین اعتبارات مورد نیاز بخش مسکن و احداث واحدهای مسکونی مطابق الگوی مصوب 1372

تصویب‌نامه در مورد تامین اعتبارات مورد نیاز بخش مسکن و احداث واحدهای مسکونی مطابق الگوی مصوب 1372/04/05

هیات وزیران درجلسه مورخ 5/4/1372 بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

به منظور تجهیز منابع و تامین اعتبارات مورد نیاز بخش مسکن و احداث واحدهای مسکونی مطابق الگوی مصوب ، مراجع ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط در موارد زیر اقدامات لازم را به عمل آورند :

1 ـ به منظور جلب سپرده های بخش غیردولتی ، بانک مسکن تعرفه و آیین نامه خاصی را برای محاسبه و اعطای سود سپرده های سرمایه گذاری و جوائز حسابهای قرض الحسنه تدوین نموده و پس از تصویب شورای پول و اعتبار بمورد اجرا گذارده شود.

2 ـ بانک مسکن با رعایت قوانین و مقررات مربوط موجبات تاسیس موسسات اعتباری ( پس انداز و سرمایه گذاری ) مسکن ـ متشکل از پس اندازکنندگان و گیرندگان تسهیلات اعتباری مسکن ـ را فراهم نماید .

3 ـ بانک مسکن با عاملیت خود یا از طریق سایر بانکها موجبات جلب پس انداز روستاییان و اعطای تسهیلات اعتباری برای احداث ، تعمیر و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی را فراهم نماید .

4 ـ وزارت مسکن و شهرسازی با حمایت از سپرده گذاران نزد صندوقهای پس انداز مسکن از طریق پرداخت مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعتباری اعطایی به بخش مسکن و واگذاری زمین به سپرده گذاران براساس قوانین و مقررات مربوط ، موجبات تشویق و جلب پس اندازهای بخش غیردولتی به صندوقها را فراهم نماید .

5 ـ در اجرای ماده ( 4 ) قانون تشویق پس اندازمسکن ـ مصوب 1346 ـ ، بانک مرکزی حداقل (30% ) افزایش مانده تسهیلات بانکی در بخش مسکن را در هر سال از طریق بانک مسکن ( صندوق پس انداز مسکن ) توزیع نماید .

6 ـ در اجرای بند «ب» ماده ( 9 ) قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی ـ مصوب 1351 ـ ،وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شورای عالی بیمه مرکزی ایران ترتیبی اتخاذ نماید شرکتهای بیمه تا (25% ) از ذخایر خود رابرای تامین اعتبارات مسکن ، براساس در خواست بانک مسکن در اختیارآن بانک قراردهند .

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور