قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب 1380

قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۱۳۸۰,۰۷,۰۸

ماده واحده – تبصره (۴) قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۸۰ به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌ های (۱۰) و (۱۱) به آن الحاق می ‌گردد:
تبصره ۴ – هیچگونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک‌ بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی ‌شود.
تبصره ۱۰ – حق ‌النظاره چاه‌ های آب کشاورزی و دامداری که آبدهی آنها در سال‌ های زراعی ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ کاهش یافته است به ترتیب ذیل مشمول ‌معافیت، تخفیف و تمدید می ‌شود :
الف – در صورت قطع آبدهی یا تقلیل به میزان نصف یا کمتر از نصف مندرج در پروانه مشمول بخشودگی کامل و تمدید بدهی کشاورزان و دامداران‌ خسارت دیده به مدت دو سال.
ب – در صورت آبدهی به میزان دو سوم تا نصف مندرج در پروانه، مشمول پنجاه درصد (۵۰ %) تخفیف و تمدید بدهی کشاورزان و دامداران خسارت ‌دیده به مدت یک سال.
تبصره ۱۱ – اعتبار مورد نیاز این قانون از محل منابع منظور شده در قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب۳۰ /۳ /۱۳۸۰ تأمین می ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸ /۷ /۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی -‌ مهدی کروبی