اصلاح آیین نامه موضوع تبصره (12) قانون چگونگی محاسبه  و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1378

اصلاح آیین نامه موضوع تبصره (۱۲) قانون چگونگی محاسبه  و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۸,۰۷,۲۱

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ /۷ /۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲۵۷۱ مورخ ۶ /۳ /۱۳۷۸ وزارت صنایع تصویب نمود:
بندهای (۵) و (۶) آیین نامه موضوع تبصره (۱۲) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب ۱۳۷۱ – (موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۶۱۴ /ت۵۱۸هـ مورخ ۶ /۱۲ /۱۳۷۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
« ۵ – مینی بوس:
وسیله نقلیه موتوری مسافربری است که ظرفیت آن با راننده حداقل (۱۶) نفر و حداکثر (۲۶) نفر باشد و مشمول ردیف ۰۲ /۸۷ ب تعرفه گمرکی است.
۶ – اتوبوس:
وسیله نقلیه موتوری مسافربری است که ظرفیت آن با راننده حداقل (۲۷) نفر باشد و مشمول ردیف ۰۲ /۸۷ ب تعرفه گمرکی است.»

حسن حبیبی-معاون اول رییس جمهور