قانون تمدید مهلت اجرای قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب 1374

قانون تمدید مهلت اجرای قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب ۱۳۷۴,۰۲,۲۷

‌ماده واحده – مهلت اجرای قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت – مصوب ۲۷ /۷ /۱۳۷۲ – تا زمان ‌تصویب و لازم ‌الاجرا شدن لایحه تعیین حقوق گمرکی کالاهای وارداتی بر اساس سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا تمدید می ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ ۲۷ /۲ /۱۳۷۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی ‌اکبر ناطق نوری