لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کاغذ و شمیز مورد مصرف کتابهای درسی مصوب 1359

لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کاغذ و شمیز مورد مصرف کتابهای درسی مصوب ۱۳۵۹,۰۴,۲۵

ماده واحده – گشایش اعتبار و ترخیص کاغذ و شمیز مورد مصرف کتابهای درسی که توسط وزارت آموزش و پرورش برای چاپ کتاب از خارج با رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات وارد میشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف است.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران