‌قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب 1372

‌قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب ۱۳۷۲,۰۷,۲۷

ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود، تا تصویب قانون جدید تعرفه‌های گمرکی با حذف حقوق گمرکی نسبت به سود بازرگانی کالاهای ‌وارداتی با محاسبه ارزش کالا بر مبنای ارز شناور و بر اساس اهداف و سیاستهای برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به نحوی تجدید‌ نظر و اولویت‌بندی کند که ضمن حمایت مؤثر از تولیدات داخلی و تحدید ورود کالاهای غیرضرور، لوکس و تجملی موجبات تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب سال ۱۳۷۲ به نسبت مابقی سال حاصل شود.

‌تبصره ۱ سود بازرگانی مواد اولیه غیرموجود یا ناکافی در کشور و ماشین آلات صنعتی که امکان ساخت داخلی آن وجود ندارد و همچنین ‌قطعات یدکی نباید از حقوق گمرکی و سود بازرگانی فعلی همان اقلام بیشتر باشد.

‌تبصره ۲ قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت‌ داخل و قطعات آنها به قوت خود باقی است.

‌تبصره ۳ این قانون از تاریخ تصویب لازم ‌الاجراء و تا تاریخ پانزدهم تیرماه ۱۳۷۳ اعتبار خواهد داشت.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ ۵/ ۸ / ۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری