مناقصه
دعاوی حقوقی

مناقصه و ضمانت اجرای عدم انعقاد قرارداد توسط برنده مناقصه چیست؟

ماجرای پرونده: ضمانت اجرای عدم انعقاد قرارداد توسط برنده مناقصه شرکت ف. به عنوان مناقصه‌گزار اقدام به برگزاری یک مناقصه جهت اجرای عملیات خط انتقال شهرک ب. تهران نموده است. ادامه مطلب…

عضویت در خبرنامه هفتگی
عضویت در خبرنامه

close-link