شروع ساخت صورتجلسه قیمت 35,000 تومان

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (سهامی خاص)

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکت‌های سهامی خاص چیست؟

مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور ‍۱-انتخاب مدیران ۲- انتخاب بازرسین ۳-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار ۴-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان جلسه‌ای را تشکیل می‌دهد تا در خصوص این موارد ذکر شده اتخاذ تصمیم نماید.

این صورتجلسه با حضور چه کسانی تشکیل می‌شود؟

این صورتجلسه با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل شده و به امضای اعضا می‌رسد.

تذکرات صورتجلسه شامل چه مواردی می‌شود؟

  • صورتجلسات باید روی سربرگ شرکت بعد از امضای اشخاص ذی‌سمت و با مُهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.
  • نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در هر مجمع نمی باشد و تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می‌باشد.
  • زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می‌باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.
  • اعضای هیئت مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می‌نمایند و همچنین می‌توانند طی نامه‌ای جداگانه قبولی خود را اعلام نمایند. این برگ‌ها باید به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
  • چنانچه در نظر باشد رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب ۳/۲ اعضای مجمع برسد.
  • در صورتی‌که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.
  • کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می‌گیرد.
نوع فایل: Word، قابل ویرایش