شروع ساخت صورتجلسه قیمت 35,000 تومان

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (سهامی خاص)

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکت‌های سهامی خاص چیست؟

در تمام شرکت‌ها باید تصمیم‌های کلی که به وسیله مدیران اخذ شده و همچنین خط مشی سالیانه به اطلاع و تصویب شرکاء و نیز دارندگان سهام برسد. بنابراین طبق قانون، مجمع عمومی عادی شرکت باید هر سال یک مرتبه منعقد شود تا طی تنظیم صورتجلسه‌ای تصمیم‌های اخذ شده را تصویب و به اطلاع اعضا برساند. اما گاه شرایطی پیش می‌آید که در صورت لزوم هیئت مدیره شرکت و بازرسان می‌توانند مجمع عمومی عادی را به‌صورت فوق‌العاده تشکیل دهند.

از جمله وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده موارد زیر می‌باشد:

 • انتخاب مدیران
 • انتخاب بازرسین
 • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
 • تصویب ترازنامه حساب سود

این صورتجلسه با حضور چه کسانی تشکیل می‌شود؟

این صورتجلسه با حضور کلیه اعضا یا اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت یا مکانی غیر از آن ( با ذکر آدرس محل) تشکیل می‌شود و به امضای اعضاء می‌رسد.

 تذکرات این صورتجلسه چه مواردی می‌باشد؟

 • صورتجلسات باید روی سربرگ شرکت بعد از امضای اشخاص ذی‌سمت و با مُهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.
 • در صورتیکه دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده یک یا چند تا از موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان باشد می توانید از نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی خاص استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.
 • زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می‌باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.
 • اعضای هیئت مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می‌نمایند و همچنین می‌توانند طی نامه‌ای جداگانه قبولی خود را اعلام نمایند. این برگ‌ها باید به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
 • چنانچه در نظر باشد رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب ۳/۲ اعضای مجمع برسد.
 • در صورتی‌که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.
 • صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی خاص در سه نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
 • نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.
 • کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می‌گیرد.

نوع فایل: Word، قابل ویرایش