مشاوره رایگان آنالیز ریسک‌های حقوقی کسب‌و‌کارها مشاوره رایگان آنالیز ریسک‌های حقوقی کسب‌و‌کارها
شروع ساخت صورتجلسه قیمت 35,000 تومان

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (سهامی خاص)

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکت‌های سهامی خاص چیست؟

در تمام شرکت‌ها باید تصمیم‌های کلی که به وسیله مدیران اخذ شده و همچنین خط مشی سالیانه به اطلاع و تصویب شرکاء و نیز دارندگان سهام برسد. بنابراین طبق قانون، مجمع عمومی عادی شرکت باید هر سال یک مرتبه منعقد شود تا طی تنظیم صورتجلسه‌ای تصمیم‌های اخذ شده را تصویب و به اطلاع اعضا برساند. اما گاه شرایطی پیش می‌آید که در صورت لزوم هیئت مدیره شرکت و بازرسان می‌توانند مجمع عمومی عادی را به‌صورت فوق‌العاده تشکیل دهند.

از جمله وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده موارد زیر می‌باشد:

 • انتخاب مدیران
 • انتخاب بازرسین
 • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
 • تصویب ترازنامه حساب سود

این صورتجلسه با حضور چه کسانی تشکیل می‌شود؟

این صورتجلسه با حضور کلیه اعضا یا اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت یا مکانی غیر از آن ( با ذکر آدرس محل) تشکیل می‌شود و به امضای اعضاء می‌رسد.

 تذکرات این صورتجلسه چه مواردی می‌باشد؟

 • صورتجلسات باید روی سربرگ شرکت بعد از امضای اشخاص ذی‌سمت و با مُهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.
 • در صورتیکه دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده یک یا چند تا از موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان باشد می توانید از نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی خاص استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.
 • زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می‌باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.
 • اعضای هیئت مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می‌نمایند و همچنین می‌توانند طی نامه‌ای جداگانه قبولی خود را اعلام نمایند. این برگ‌ها باید به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
 • چنانچه در نظر باشد رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب ۳/۲ اعضای مجمع برسد.
 • در صورتی‌که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.
 • صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی خاص در سه نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
 • نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.
 • کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می‌گیرد.

نوع فایل: Word، قابل ویرایش

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد