شروع ساخت صورتجلسه قیمت 35,000 تومان

صورتجلسه در خصوص کاهش یا افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره (سهامی خاص)

 نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکت‌ سهامی خاص چیست؟

هرگاه شرکا یا سهامداران شرکت سهامی  بنا به دلایلی تصمیم بر افزایش و یا کاهش تعداد نفرات اعضای هیات مدیره شرکت را داشته باشند، این امر مستلزم تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و تنظیم صورتجلسه می‌باشد که با اکثریت تعداد سهامداران یا شرکا تصمیم‌گیری ‌شود و به ثبت برسد.

این صورتجلسه با حضور چه کسانی تشکیل می‌شود؟

این صورتجلسه با حضور کلیه اعضا یا اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت یا مکانی غیر از آن ( با ذکر آدرس محل) تشکیل می‌شود و به امضای اعضاء می‌رسد.

تذکرات و نکات این صورتجلسه شامل چه مواردی می‌باشد؟

  • صورتجلسات باید روی سربرگ شرکت بعد از امضای اشخاص ذی‌سمت و با مُهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.
  • در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است.
  • ارائه لیست سهامداران حاضر در جلسه با امضاء سهامداران الزامی می‌باشد.
  • صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضاء اعضای هیات مدیره می‌رسد و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست می‌شود.
  • کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می‌گیرد.

 

نوع فایل: Word، قابل ویرایش