1 ماه پیش در تنظیم قرارداد

قرارداد شراکت

-لطفا توضیح بدید قرارداد شراکت با ثبت در دفترخونه ارزشی پیدا نمی کنه پس وقتی یک طرف زیر قرار داد می زنه باید چه کرد؟

هنوز پاسخی داده نشده است.