بیشتر بدانید Covid-19 وینداد حامی کسب‌وکارهای آسیب دیده از بیماری

آیا طرفین یک قرارداد کار می توانند با توافق یک دیگر مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار و مقررات تبعی پیش بینی شده است در نظر بگیرند؟

در صورتی که در قرارداد کاری که میان افراد شکل گرفته است مواردی نظیر محل کار کارگر، ساعت کار، مزایای جانبی و مدت قرارداد پیش بینی نشود، آیا این امر موجبی برای ابطال قرارداد می شود؟

قرارداد حق التدریس

قرارداد با حداقل بیمه و مالیات

شرایط فورس ماژور

اگر بخواهم تامین نیازهای اینترنتی کسب و کارم را به یک شرکت دیگر بسپارم چه قراردادی باید ببندم؟

قانون کار در مورد عدم پرداخت عیدی؟

قطع نشدن مستمری

آیا می توان در قرارداد عدم رقابت، وجه التزام را به صورت درصد تعیین کرد؟

شرایط فورس ماژور

اعطای نمایندگی یا فرانشیز تولیدی صنعتی

کسورات در قراردادها

قرارداد موسسین و ثبت شرکت

شکایت برای بیمه

انتخاب قرارداد مناسب

بیمه در قرارداد مشارکت

مواردی که برای گرفتن کارآموز در شرکت باید مد نظر گرفت؟!

نوع تنظیم قرارداد

سلام. امضای بازاریاب در قرارداد فروش

قرارداد جدید

قرارداد براي فروش اينترنتي يك فروشگاه

اگر در قرارداد شرط دریافت خسارت ربوی باشدوفرق کند با لایحه شان