فرزانه بزم آمون

کارشناس حقوقی و قراردادها

درباره

فرزانه بزم آمون فعالیت خود در وینداد را بهمن ماه 1399به عنوان کارآموز آغاز کرد و درحال حاضر به عنوان کارشناس حقوقی و قراردادهای وینداد فعالیت می کند. وی در حوزه حقوق تجارت بین الملل، مسائل نوین تجارت و مشاوره تخصصی کسب‌وکارها درحال انجام کار و کسب تجربه میباشد.

سوابق تحصیلی
  • کارشناسی حقوق دانشگاه علم و فرهنگ
  • دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
سوابق حرفه‌ای کاری
  • کارآموز حقوقی وینداد
  • کارشناس حقوقی وینداد