بیمه و مالیات در قراردادها

بیمه و مالیات در قراردادها

برای دانلود رایگان این کتاب فرم زیر را پر کنید.

مرحله 1

مرحله 2

دانلود

بعدی
قبلی
بعدی
بررسی سلامت حقوقی کسب‌وکار شما

هر آنچه که درباره نحوه محاسبه بیمه و مالیات انواع قرارداد باید بدانید!

یکی از چالش‌های اساسی در قراردادها، مسـائل مربوط به محاسـبه و پرداخـت مبالـغ بیمـه و مالیات است. دلیل این موضوع، مواد قانونی متعدد و پراکنده‌ای است که کسب‌وکارها را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند در کتاب «بیمه و مالیات در قراردادها» ضمن تشریح موضوع کسورات قانونی، تا حد ممکن برخی از قوانین موجود درزمینه بیمـه و مالیات را بیان کرده‌ایم. همچنین برخی قراردادهای متداول در نظام حقوقی ایران را مورد بررسی قرار داده‌ایم و درنهایت با ذکر مثال‌های حقوقی و موردی، نحـوە محاسـبە سـهم بیمـه و مالیات ایـن قراردادها را بـرای شـما شفاف و ساده بیان کردیم.

بررسی سلامت حقوقی کسب‌وکارها

بررسی سلامت حقوقی ویژه صاحبین کسب‌وکار

آنالیز حقوقی رایگان وینداد این امکان را به شما می‌دهد تا خطرات و تهدیدهای حقوقی مجموعه خود را شناسایی کنید و درصدد رفع آنها اقدام نمایید.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد (عدل آفرینان وینا دادگر نوین) می‌باشد