مقالات شرایط و قوانین داوری

اشخاصی که قصد دارند اختلافات حقوقی خود را به داور ارجاع دهند باید خود اقدام به انتخاب داور نمایند. البته ارجاع به داوری شرایط قانونی دارد برای مثال طرفین قرارداد باید اهلیت قانونی لازم را داشته باشند. طرفین داوری می‌توانند در ذیل معامله یا به موجب قراردادی جداگانه، در مورد ارجاع دعوا به داور توافق کنند. نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که هر زمان که داور انتخاب شود، باید موضوع و مدت داوری نیز تعیین و مشخصات طرفین داوری در قرارداد نوشته شود. با توجه به اینکه شرایط و قوانین داوری بسیار گسترده است، در مقالات شرایط و قوانین داوری به صورت جامع و کامل به توضیح این شرایط و قوانین پرداخته‌ایم که شما می‌توانید با مطالعه آن، اطلاعات لازم را کسب کنید.

مقالات شرایط و قوانین داوری