مقالات انواع سرمایه در کسب‌وکار

در زمان راه‌اندازی یک کسب و کار یکی از نیازهای اساسی برای آن تامین سرمایه است. به این صورت که شرکای کسب و کار باید هر کدام سرمایه مورد نیاز را تامین کنند. اما موضوع بسیار مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که این سرمایه تنها سرمایه مالی نیست و ممکن است شامل سرمایه‌های غیرنقدی مثل تخصص یکی از شرکا نیز باشد. در همین راستا باید بدانید که انواع سرمایه در کسب و کار عبارت است از سرمایه در گردش، سرمایه سهامداران، سرمایه بدهی، سرمایه تجاری و غیره. با توجه به این توضیحات، پیشنهاد می‌شود که اگر قصد دارید با انواع سرمایه در کسب و کار آشنا شوید، مقالات انواع سرمایه در کسب‌وکار را مطالعه کنید.

مقالات انواع سرمایه در کسب و کار