مقالات قرارداد مشاوره بیمه و مالیات

قرارداد مشاوره بیمه و مالیات، قراردادی است که به موجب آن، شخصی که تخصص و اطلاعات لازم را در زمینه بیمه و مالیات را دارد به اشخاصی که به وی مراجعه می‌کنند مشاوره‌های لازم را ارائه می‌کند. قراردادهای مشاوره غالبا تحت قالب قرارداد پیمانکاری هستند و شخص مشاور و طرف مقابل باید خود اقدام به تنظیم مفاد قرارداد نمایند. از آنجایی که بیمه و مالیات موضوعاتی هستند که غالب اشخاص در کسب و کار با آن سر و کار دارند باید از طریق تنظیم و انعقاد قراردادهای مشاوره، اطلاعات لازم در این زمینه را کسب کنند. با توجه به اینکه تنظیم این قرارداد نیاز به اطلاعات حقوقی کافی دارد، پیشنهاد می‌شود با مطالعه مقالات قرارداد مشاوره بیمه و مالیات اطلاعات حقوقی خود را در این زمینه افزایش دهید.

قرارداد مشاوره بیمه و مالیات