مقالات وصول مطالبات

راهکارها و نحوه وصول مطالبات یکی از مهم‌ترین اصول در کسب وکارها است و این مهارت می‌تواند در سود و زیان شرکت تاثیر‌گذار باشد. وصول مطالبات حقوقی به تمامی اقداماتی گفته می‌شود که طلبکار در راستای احقاق حق خود در برابر بدهکار انجام می‌دهد. در اینجا ما شما را با این روش‌های حقوقی آشنا می‌کنیم.

مقالات وصول مطالبات

انواع اسناد تجاری در وصول مطالبات

یکی از مواردی که در ذیل خرید و فروش معامله می‌شود، باغ و زمین است و در همین راستا، خریدار زمین یا باغ باید با فروشنده معامله‌ای تحت قالب یک قرارداد منعقد کرده و شرایط آن را به‌طور کامل ذکر کنند. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که تنظیم قرارداد خرید و فروش باغ و زمین مشمول قواعد و مقرراتی است که بر اساس قانون باید رعایت گردد.

قوانین تجاری در وصول مطالبات

مقالات قوانین تجاری در وصول مطالبات به شما کمک می‌کند تا با قوانین تجاری حاکم در ایران در ارتباط با اسناد تجاری و نحوه دریافت مطالبات آشنا شوید. قوانین تجاری در وصول مطالبات، بیشتر راجع به سفته، چک و برات و شرایط صحت صدور آن‌ها، نحوه وصول و اصول حاکم بر اسناد تجاری است.

سایر مقالات وصول مطالبات

مقالات وصول مطالبات