بیمه و مالیات در مناطق آزاد تجاری چگونه است؟

بیمه و مالیات در مناطق آزاد تجاری چگونه است؟

بیمه و مالیات در مناطق آزاد تجاری از اساسی‌ترین مسائل حقوقی برای فعالان اقتصادی در این مناطق است. در این مطلب به مساله‌ی بیمه و مالیات در مناطق آزاد که از مباحث مهم سرمایه‌گذاری در این مناطق است، خواهیم پرداخت. امروزه مناطق آزاد تجاری به عنوان یکی از پایه‌های اقتصادی در افزایش صادرات و جذب […]

بیمه و مالیات در مناطق آزاد تجاری از اساسی‌ترین مسائل حقوقی برای فعالان اقتصادی در این مناطق است. در این مطلب به مساله‌ی بیمه و مالیات در مناطق آزاد که از مباحث مهم سرمایه‌گذاری در این مناطق است، خواهیم پرداخت.

امروزه مناطق آزاد تجاری به عنوان یکی از پایه‌های اقتصادی در افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سهم بزرگی از اقتصاد کشورهای پیشرفته را تشکیل می‌دهند. مناطق آزاد تجاری ایران از جمله: کیش، قشم، چابهار، منطقه‌ی اروند، ارس، بندرانزلی و ماکو، قلمروی معینی است که غالبا در محدوده‌ی داخل یک بندر و یا در مجاورت آن قرار گرفته و آنجا، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شمرده می‌شود.

تعریف مناطق آزاد تجاری

مناطق آزاد تجاری، از نظر جغرافیایی، جزو قلمرو سرزمینی یک کشور محسوب می‌شوند ولی از تمام یا برخی از مقررات سرزمین اصلی مستثنی و معاف بوده و ضوابط و مقررات خاص و ویژه بر آن‌ها حاکم است. حاکمیت قوانین در این مناطق نیز با سهولت بیشتری انجام می‌شود. طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد به‌عنوان محرکه‌ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد. در این محدوده جغرافیایی مشخص، به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا، حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای، قوانین گمرکی کشور اجرا نمی‌شود. پس در این پرونده به دو مبحث مهم و کلیدی در رابطه با سرمایه‌گذاری، یعنی بیمه و مالیات در مناطق آزاد، می‌پردازیم.

بیمه در مناطق آزاد تجاری به چه صورت است؟

با توجه به اهمیت توسعه‌ی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و نقش این مناطق در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، بررسی بیمه در مناطق آزاد تجاری امری ضروری به نظر می‌رسد.

مطابق ماده‌ی 46 قانون مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران، “سازمان هر منطقه آزاد مکلف است رأساً یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه نسبت به تأسیس “‌صندوق یا صندوق‌هایی” به‌منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، ازکارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این‌مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید”. همچنین آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشته مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی‌ پرداخته‌اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب‌نامه که حق بیمه به صندوق پرداخته‌اند سوابق آن‌ها محفوظ بوده و در موارد اشتغال بعدی می‌توانند سوابق‌خود را منتقل سازند.

از دیگر مطالب حائز اهمیت در زمینه‌ی بیمه در مناطق آزاد تجاری، مساله‌ی اتباع خارجه‌ی شاغل در مناطق آزاد است. اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال دارند می‌توانند همانند اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط استفاده کنند.
اتباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد از حیث خدمات درمانی مشمول مقررات “‌بیمه‌گر” خواهند بود. به هر حال بیمه اتباع خارجی با‌توجه به قراردادهای متقابل انجام پذیرد خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی با دریافت 3 درصد از تمام حقوق و دستمزد تبعه خارجی شاغل در ایران طی لیستی جداگانه موظف است در صورت بروز حادثه ناشی از کار اقدام به ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی همچون غرامت دستمزد، از کارافتادگی کلی و جزئی و مستمری بازماندگان بر اساس قوانین تامین اجتماعی کند.

در صورتی‌که برای کسب‌و‌کار خود نیاز به مشاوره در خصوص بیمه و مالیات در مناطق آزاد داشتید، همین الان برای دریافت مشاوره حقوقی از کارشناسان ما اقدام کنید.

مالیات در مناطق آزاد تجاری چگونه اعمال می‌شود؟

مالیات بر درآمد و دارایی زیرمجموعه مالیات‌های مستقیم است و معافیت پرداخت مالیات در مناطق آزاد، یکی از جذابیت‌های فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد محسوب می‌شود.

هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد تجاری، غالبا زمینه‌سازی جهت فراهم ساختن شرایط مناسب برای افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق راه‌یابی به بازارهای جهانی بر اساس اصول رقابت آزاد بوده است. اساسی‌ترین ابزار مورد توجه برای رسیدن به اهداف مذکور، جذب سرمایه‌های خارجی و فناوری از سایر کشورهاست. گفته شد که حاکمیت قوانین در این مناطق با سهولت بیشتری انجام می‌شود. یکی از زمینه‌هایی که تجارت و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند، موضوع معافیت مالیاتی است.

معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران است که بیان می‌داشت: ” اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از‌انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید”.

معافیت مالیاتی مندرج در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد سال ۱۳۷۲ بعدها در سال 1388 اصلاح شد و طی آن ماده واحده مدت 15 سال معافیت مالیاتی به 20 سال تغییر پیدا کرد. ( قانون اصلاح ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران )

شروع معافیت 20 ساله چنانکه ذکر شد از تاریخ تشکیل منطقه قابل اعمال است. اعمال معافیت مالیاتی در مناطق آزاد منوط به ارائه‌ی اظهارنامه است و در غیر این‌صورت امکان اعمال معافیت‌ها وجود ندارد. ضمنا مطابق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کل کشور، “سازمان منطقه آزاد”، صلاحیت دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی را دارد. این اظهارنامه باید شامل ترازنامه و حساب سود و زیان باشد، نه مطلب دیگری.

سال‌ها پس از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و با هدف حمایت بیشتر از تولید و ایجاد اشتغال ، قانون «رفع موانع تولید رقابت‎پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سال 1394 تصویب و ابلاغ گردید. این قانون، نسبت به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون خاص موخر می‌باشد که بر اساس موازین حقوقی آن را تخصیص می‌زند .

در مورد بیمه و مالیات در مناطق آزاد نیاز به راهنمایی بیشتر دارید؟

با توجه به اهمیت معافیت مالیاتی به ویژه برای حوزه‌های تولید و صنعت، ضروری است معافیت مالیاتی از نقطه نظر حقوقی مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی به ویژه اشخاصی که در حوزه‌های تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد مشغول فعالیت هستند با چالش مالیاتی روبه‌رو نشوند. اگر به فکر رونق کسب‌وکار خود هستید، می‌توانید پاسخ سوال‌های خود را از مشاوران ما دریافت کنید.

همچنین اگر در خصوص بیمه و مالیات در مناطق آزاد سوالی داشتید می‌توانید سوال خود را پرسیده تا کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخ شما را بدهند.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک‌گذاری

مشاوره تلفنی حقوقی آنلاین

برای دریافت مشاوره تخصصی خدمات حقوقی کسب‌وکارها ( تنظیم قراردادهای دو زبانه، تنظیم اوراق قضایی، دعاوی تخصصی کسب‌وکارها، مالکیت فکری، کپی‌رایت و غیره) درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما، با شما تماس خواهند گرفت.

نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

35 Comments
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
مریم خوش نظر
مریم خوش نظر
1 سال پیش

با سلام و وقت بخیر
شرکت ما مهندسین مشاور هست و یک قرارداد کاری در بندر خرمشهر داریم. سوالم اینکه آیا این قراردادها که در مناطق آزاد هستن از پرداخت مالیات 9% معاف هستن؟ و سوال2 ) اینکه آیا مبلغ این قراردادها در مالیات عمکرد معاف هست یا خیر؟

کارشناس حقوقی وینداد
کارشناس حقوقی وینداد
در پاسخ به  مریم خوش نظر
1 سال پیش

با سلام و احترام
باید به طور دقیق قرارداد مورد پرسش شما بررسی و نوع دقیق آن معین شود تا بتوان پاسخ قطعی به سوال شما داد بنابراین خواهشمند است به سایت وینداد مراجعه نموده و درخواست مشاوره تلفنی ثبت نمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت نسبت به پاسخگویی و راهنمایی کامل اقدام نمایند.
مجموعه حقوقی وینداد

محمد نصیری
محمد نصیری
1 سال پیش

باسلام و احترام
بنده حدود 3 ساله در مشاغل کارگری منطقه ویژه بندر امام(منطقه آزاد)مشغول به کارم آیا بنده و همکارام معافیت از مالیات هستیم؟؟؟

کارشناس حقوقی وینداد
کارشناس حقوقی وینداد
در پاسخ به  محمد نصیری
1 سال پیش

با سلام و احترام
اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از‌انقضاء20 سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
کارشناس حقوقی وینداد

نعمتی
نعمتی
2 سال پیش

آیا میزان معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ، متفاوت است ؟ یا توضیحی میشه درمورد مقادیر مالیات بگید

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
در پاسخ به  نعمتی
1 سال پیش

با سلام،

اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از‌انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

احتراماً،
تیم حقوقی وینداد.

amir
amir
2 سال پیش

سلام
اگر من شرکتم را در منطقه ازاد ثبت کنم ولی خدمات را به داخل ایران عرضه کنم ایا شامل مالیات میشود؟
(شرکت من خدمات انلاین ارائه می دهد مثل رزرواسیون)

کارشناس حقوقی وینداد
کارشناس حقوقی وینداد
در پاسخ به  amir
1 سال پیش

با سلام و احترام
بله مشمول مالیات می باشد.
مجموعه حقوقی وینداد

مهرداد
مهرداد
2 سال پیش

با سلام برای یک شرکت که در منطقه آزاد کار گرفته آیا کارگرانی که برای این شرکت کار میکنن 7درصد حق بیمه سهم کارگر رایگان هست یا از حقوقش باید کم بشه ؟

کارشناس حقوقی وینداد
کارشناس حقوقی وینداد
در پاسخ به  مهرداد
1 سال پیش

با سلام و احترام
خیر رایگان نیست و هفت درصد از حقوق کارگر بابت حق بیمه تامین اجتماعی کسر می شود.
مجموعه حقوقی وینداد

محسن
محسن
2 سال پیش

با سلام
با توجه به صحبتی که در ماه جاری با کارشناسان سازمان منطقه ازاد چابهار داشتم ظلاهرا کلیه معافیت های مالیاتی در مناطق ازاد لغو شده است و سازمان در حال مکاتبه برای برگشت این قانون می باشد اگر این مطلب مورد تائید می باشد سوال اینجاست که چه جذابیتی برای سرمایه گزاری در مناطق آزاد باقی مانده است ؟

مهران
مهران
2 سال پیش

سلام،بنده قصد تولید محصولی در منطقه آزاد دارم که صادرات این محصول به خارج از کشور مشمول عوارض صددرصد میشود که به صرفه نیست ،با توجه به اینکه مواد اولیه محصول به طور کامل از بازار داخلی تامین میشود آیا جهت فروش این محصول به بازار داخلی باید عوارض خروج از منطقه ازاد پرداخت کنم؟

کارشناس حقوقی وینداد
کارشناس حقوقی وینداد
در پاسخ به  مهران
1 سال پیش

با سلام و احترام
با توجه به پیچیدگی مسئله مورد نظر شما، خواهشمند است به سایت وینداد مراجعه نموده و نسبت به ثبت درخواست مشاوره تلفنی اقدام نمایید تا کارشناسان متخصص ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.
با تشکر
مجموعه حقوقی وینداد

فرشاد رشیدی
فرشاد رشیدی
2 سال پیش

سلام، ما مهندسین مشاور هستیم و در مناطق آزاد مشغول بکار هستیم آیا با دریافت مجوز ار منطقه آزاد و ارائه قرارداد و پرداخت 1 درصد از درآمد به منطقه آزاد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاوف میشویم؟

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
در پاسخ به  فرشاد رشیدی
2 سال پیش

با سلام
مطابق قانون اصلاح ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، از زمان ارائه اظهارنامه به مدت 20 سال از معافیت مالیاتی برخودار خواهید بود.
با احترام
تیم حقوقی وینداد

omid yavari
omid yavari
2 سال پیش

با سلام
شرکت ما تازه تاسیس بوده و در تهران ثبت شده است. یک قرارداد راه اندازی در جزیره قشم به ما پیشنهادشده است.تمام پرسنل باید در قشم مشغول به کار باشند و فقط دو نفر در دفتر تهران مشغول می شوند. در این صورت :
1- به حقوق نفرات در قشم بیمه و مالیات تعلق می گیرد یا خیر؟
2- به درآمد شرکت مالیات تعلق می گیرد یا خیر؟
با تشکر

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
در پاسخ به  omid yavari
2 سال پیش

با سلام،

در صورتیکه میان کارفرما و افراد مشغول به کار در شرکت رابطه استخدامی وجود دارد، کارفرما موظف به پرداخت بیمه است.
هم چنین براساس قوانین مالیاتی تمام شرکت های ثبت شده در اداره ثبت شرکتها موظف به پرداخت مالیات می‌باشند.

با احترام
تیم حقوقی وینداد

سمیر
سمیر
در پاسخ به  omid yavari
2 سال پیش

سلام
شرکت ما تو تهرانه و بعنوان پیمانکار در کیش مشغول بکار شده و بیمه کرده افراد ارسالی به کیشو
تو جوابهای بالا متوجه شدم که از مالیات حقوق معافه اما متوجه نشدم که بیمه در نهایت چطوری مفاصا میده و اینکه شرکت از مالیات عملکرد معافه یا نه؟

کارشناس حقوقی وینداد
کارشناس حقوقی وینداد
در پاسخ به  سمیر
1 سال پیش

با سلام و احترام
برای اخذ معافیت مالیاتی،باید محل کار نیز در همان مناطق آزاد تجاری باشد و به شهر دیگری انتقال پیدا نکرده باشد.
مجموعه حقوقی وینداد

مرتضی
مرتضی
3 سال پیش

سلام
کارگری که در منطقه ازاد مشغول باشد و از حقوق ان مالیات کم میکند (به مدت ۶ سال ) می توان مبلعی که از حقوقش در این مدت کم شده از کارفرمای خود مطالبه کند

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
در پاسخ به  مرتضی
2 سال پیش

باسلام
در مناطق آزاد اقتصادی مالیات از درآمد کارگران کم نخواهد شد. و با طرح دعوی میتوانید مبالغ کسرشده را دریافت نمایید.در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر برای طرح دعوی میتوانید از وکلای پایه یک دادگستری وینداد راهنمایی دریافت نمایید.
با احترام
تیم حقوقی وینداد

آنچه در این مطلب خواهید خواند

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان با شما تماس می‌گیرند و به سوالات شما در خصوص قرارداد کار، بیمه و مالیات پاسخ می‌دهند.

خدمات پیشنهادی مناسب شما

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان با شما تماس می‌گیرند و به سوالات شما در خصوص قرارداد کار، بیمه و مالیات پاسخ می‌دهند.

مقالات مرتبط

فرانشیز بیمه تکمیلی چیست؟
مقالات بیمه و مالیات کسب‌وکار

فرانشیز بیمه تکمیلی چیست؟

حتماً تا حالا متوجه این مسئله شده‌اید که وقتی افراد برای پوشش دادن هزینه‌های درمانی خود از بیمه استفاده می‌کنند، هنگام بروز خسارت نمی‌توانند همه