تفاوت-بین-دعاوی-حقوقی-و-کیفری

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری چیست؟

در مفاهیم حقوقی دعاوی به دو نوع دعوا حقوقی و دعوا کیفری تقسیم می‌شوند. قوانین برای رسیدگی به هرکدام از این قوانین متفاوتند و باید پیش از رسیدگی به آن ها تشخیص داده شوند. تا پایان این مطلب با ما باشید تا تفاوت دقیق دعوا حقوقی و دعوا کیفری را متوجه شوید. چنانچه در مورد […]

در مفاهیم حقوقی دعاوی به دو نوع دعوا حقوقی و دعوا کیفری تقسیم می‌شوند. قوانین برای رسیدگی به هرکدام از این قوانین متفاوتند و باید پیش از رسیدگی به آن ها تشخیص داده شوند. تا پایان این مطلب با ما باشید تا تفاوت دقیق دعوا حقوقی و دعوا کیفری را متوجه شوید.

چنانچه در مورد دعاوی حقوقی خود نیاز به مشورت و راهنمایی دارید می‌توانید دعوای حقوقی خود را ثبت کنید تا وکلای ما پس از بررسی دعوای مطرح شده، بهترین راهنمایی را در خصوص پرونده حقوقی‌تان ارائه و با هزینه‌ای معقول دفاع از پرونده‌ شما را در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی صلاح برعهده بگیرند.

معنای لغوی و حقوقی «دعوا» چیست؟

در فرهنگ معین واژه‌ دعوا در معانی مختلفی هم‌چون ادعا کردن، خواستن، نزاع و دادخواهی به کار رفته است. از حیث حقوقی نیز تعاریف مختلفی برای این اصطلاح از سوی حقوق‌دانان ارائه شده است که با معنای لفظی آن قرابت دارد.

طبق تعریفی که دکتر عبدالله شمس، یکی از اساتید برجسته‌ی حقوق، در جلد نخست کتاب خود تحت عنوان آیین دادرسی مدنی ارائه نموده است، دعوی در معنای حقوقی عبارت است از توانایی قانونی که براساس آن مدعی ِحق تضییع یا انکارشده می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح مراجعه نموده و وارد بودن یا نبودن این ادعا را در معرض قضاوت بگذارد و از این مراجع ذی‌صلاح ترتب آثار قانونی مربوطه را درخواست نماید. طرف مقابل نیز می‌تواند با آن مقابله نماید و برای وی این توانایی ِمقابله به معنای «دعوا» می‌باشد.

بنابراین، دعوا زمانی می‌تواند ایجاد شود که اولاً حق قانونی و مشروعی، واقعاً یا به صورت ادعایی وجود داشته باشد و ثانیاً این حق قانونی و مشروع در عمل یا در ادعا مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد. در صورت وجود این دو قید مدعیِ حق می‌تواند برای احقاق حق تضییع‌شده‌ خود اقدام نماید.

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری

فرق میان دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟

دعوا به معنایی که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت، انواع مختلفی دارد اما در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم می‌گردد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که درصدد اقامه دعوا می‌باشند، باید پیش از هر اقدامی با بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، حقوقی یا کیفری بودن موضوع دعوا را تشخیص داده و سپس براساس آن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

چرا با دریافت مشاوره حقوقی با خیال راحت و بی‌دغدغه ، تنها به فکر حل دعوای حقوقی‌تان نباشید؟ همین الان برای دریافت مشاوره حقوقی اقدام کنید.

مهم‌ترین تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری بدین شرح است:

الف. تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در نحوه طرح دعوی

یکی از مهم‌ترین وجوه افتراق دعوای حقوقی و دعوای کیفری، نحوه‌ی طرح این دعاوی است. اقامه‌ی دعوای حقوقی نیازمند تنظیم و تقدیم دادخواست و در برخی از موارد قانونی، نیازمند تنظیم و تقدیم درخواست می‌باشد اما طرح دعوای کیفری مستلزم تنظیم شکوائیه است.

بنابراین، نمی‌توان اموری را که فاقد جنبه‌ی کیفری است، از طریق طرح شکایت مورد پیگیری قرار داد. هم‌چنین اقامه‌ی این دعاوی بدون پرداخت هزینه‌ی دادرسی امکان‌پذیر نیست؛ با این تفاوت که هزینه‌ی دادرسی در تمامی دعاوی کیفری یکسان و برابر بوده اما در دعاوی حقوقی این هزینه براساس بهای خواسته متغیّر می‌باشد.

بنابراین، به میزانی که بهای خواسته افزایش یابد، هزینه‌ی دادرسی نیز افزایش خواهد یافت. البته در صورتی که خواهان دعاوی حقوقی توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، می‌تواند در ابتدا با تقدیم دادخواست اعسار بدون پرداخت این هزینه در مراحل ابتدایی، دعوای حقوقی خود را طرح نماید. به طرفین دعوای حقوقی، «خواهان» و «خوانده» و به طرفین دعوای کیفری، «شاکی» و «مُشتکی‌عنه» گفته می‌شود.

ب. تفاوت میان دعاوی حقوقی و کیفری در مرجع صالح به رسیدگی

یکی دیگر از وجوه تمایز بسیار مهم میان دعاوی حقوقی و کیفری، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به هر یک از آن‌ها می‌باشد. مرجع صالح برای طرح شکایت دادسرا می‌باشد.

البته این شکایات ممکن است در نزد ضابطان دادگستری(هم‌چون افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی) نیز صورت گیرد ولی با این حال باید آن‌ها نیز پس از ثبت شکایت آن را به مقامات قضایی ارجاع دارند. پس از انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده، حسب اینکه موضوع شکایت چه باشد، پرونده کیفری با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه‌های کیفری ارجاع داده می‌شود تا پس از انجام بررسی‌های لازم حکم قانونی صادر شود.

این در حالی است که در دعوای حقوقی مراجع قضایی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند و اساساً نهاد دادسرا در این مراجع وجود ندارد. از حیث صلاحیت محلی نیز در دعاوی حقوقی قاعده آن است که دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد اما در دعاوی کیفری شکوائیه باید در دادسرای محل وقوع جرم تنظیم گردد.

در صورتی که برای طرح دعوای خود نیاز به مشاوره داشتید می‌توانید همین الان برای دریافت مشاوره حقوقی از کارشناسان ما اقدام کنید.

پ. تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در اسباب طرح دعاوی

تمایز مهم دیگری که میان دعوای حقوقی و کیفری وجود دارد، به سبب طرح هر یک از این دعاوی باز می‌گردد. بدین معنا که دعوای کیفری که با تنظیم شکایت‌‌نامه باید طرح شود، برای موقعیتی است که موضوع جنبه‌ی کیفری دارد.

به عبارت بهتر، در صورتی که شخصی ادعا داشته باشد حقی از وی تضییع شده و تضییع این حق با رفتاری صورت گرفته باشد که قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری کرده است، شخص مدعی باید با طرح دعوای کیفری در راستای احقاق حق خود گام بردارد. مقصود از جرم نیز رفتاری است که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی یا قوانین دیگر برای آن مجازات در نظر گرفته است.

حال اگر تضییع حق با رفتاری صورت گرفته باشد که قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نکرده است، تنها راه موجود برای احقاق حق طرح دعوای حقوقی از طریق تنظیم دادخواست خواهد بود. در واقع امکان دارد که شخصی با رفتار خود حق دیگری را مورد تعرض قرار دهد اما این رفتار عنوان مجرمانه نداشته باشد. در این حالت طرح دعوای حقوقی تنها راهی است که صاحب حق پیش روی خود دارد.

ت. تفاوت در نتیجه و اثر مترتب بر طرح دعاوی کیفری و حقوقی

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری دیگری که وجود دارد، نتیجه و اثر مترتب بر هر یک از این دعاوی می‌باشد. همان‌طور که ذکر شد، طرح دعاوی کیفری زمانی محمل قانونی دارد که رفتار انجام شده که به تضییع حقوق دیگری انجامیده است، دارای عنوان مجرمانه باشد؛ یعنی قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد.

مهم‌ترین اثر مترتب بر طرح دعوای کیفری آن است که در صورت صدور حکم محکومیت، شخص ِمحکوم علاوه بر اینکه ملزم می‌گردد آسیب وارده بر طرف مقابل را جبران نماید، به تحمل مجازات قانونی نیز محکوم می‌شود. این در حالی است که در دعاوی حقوقی، نمی‌توان از دادرس انتظار صدور حکم مجازات شخص محکوم را داشت زیرا اساساً نه وی صلاحیت صدور چنین حکمی را دارد و نه آن‌که رفتار ارتکاب یافته جنبه‌ی مجرمانه دارد که منجر به صدور حکم مجازات برای محکوم شود.

در این دعاوی ضمانت‌اجرای قانونی حسب مورد و با توجه به نوع دعوا متفاوت از دعوای کیفری است. با این حال ممکن است پرونده کیفری در مسیری قرار گیرد که برخی از اصحاب دعوا سعی داشته باشند بخاطر منافع خود، امر کیفری را به امر حقوقی بدل نمایند. در این موارد باید توجه داشت که تبدیل امر کیفری به امر حقوقی موجب می‌شود که بخش مهمی از ضمانت‌اجرا در احقاق حق از بین برود و در عمل موجب تحمیل ضرر و زیان بر طرف مقابل گردد.

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری چیست؟

تفاوت دادخواست با شکوائیه چیست؟

شکایت کیفری یا همان دعاوی کیفری ابتدا در دادسرا مطرح می‌شود و بعد از تحقیقات در کلانتری (یا آگاهی) و دادسرا به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود. به شخصی که شکایت کیفری می‌کند شاکی و طرف مقابل او متهم گفته می‌شود. متن شکایت شکوائیه نامیده می‌شود که در هر برگه‌ای می‌توان نوشت.

اول

پس اولین قدم برای ثبت شکایت کیفری مراجعه به دادگاه کیفری و دریافت فرم شکواییه است. شکواییه، ورقه چاپی‌ای است که موارد از قبیل نام شاکی ، آدرس و موضوع دعوی در آن نوشته شده است که باید توسط شاکی تکمیل شود.

دوم

در مقابل، دعوای حقوقی مستقیماً در دادگاه حقوقی مطرح می‌شود و شخصی که دعوا را طرح می‌کند خواهان و طرف مقابل او خوانده نامیده می‌شود. در بسیاری از مواد قانونی دادخواست به معنی برگه دادخواست استفاده می‌شود که همان برگه‌ای‌ست که شخص به وسیله آن طرح شکایت حقوقی یا همان دادخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌کند. متن خواسته باید در برگه مخصوصی که دادخواست نام دارد نوشته شود.

همانطور که برای اقامه یک دعوای حقوقی باید دادخواستداد برای ثبت دعوای کیفری نیز باید شکوائیه تنظیم کرد.

به‌طور خلاصه تفاوت دادخواست با شکوائیه را می‌توان در این موارد نام برد:

  • شکایت کیفری مربوط به دعاوی کیفری است که مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری بر آن حاکم است  ولی دادخواست حقوقی مربوط به ثبت دعوای حقوقی که مقررات آئین دادرسی مدنی در آن اعمال می‌شود.
  • برای ثبت دعوای حقوقی باید دادخواست (دادخواست حقوقی) تنظیم کرد ولی برای اقامه دعوای کیفری نیاز به تنظیم شکواییه می‌باشد.
  • دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی و شکوائیه به دادسرا یا دادگاه کیفری ارائه داده می‌شود.
  • شکوائیه را هم می‌توان در برگه معمولی (به شرط درج اطلاعات لازم ) و هم می‌توان در فرم مخصوص شکواییه نوشت. اما طرح شکایت حقوقی حقوقی باید حتما در فرم دادخواست چاپی ثبت و تنظی شود.

فراموش نکنید که شما با کمترین هزینه و صرفه جویی در وقت و بدون نیاز به استخدام وکیل، می‌توانید تنظیم لایحه، دادخواست، شکوائیه و اظهارنامه مورد نظر خود را به کارشناسان حقوقی متخصص و وکلای پایه یک دادگستری وینداد بسپارید.

موضوعاتِ واجدِ دو جنبه‌ حقوقی و کیفری

حال که مهم‌ترین تمایزهای میان دعاوی حقوقی و کیفری مورد اشاره قرار گرفت، اشاره به این نکته نیز ضروری است که برخی از موضوعات فقط حقوقی، برخی دیگر صرفاً کیفری و برخی نیز هم حقوقی و هم کیفری می‌باشند. در دو گروه نخست(یعنی دعاوی صرفاً حقوقی و یا دعاوی صرفاً کیفری)،

فقط یک راه برای احقاق حق وجود دارد اما در موضوعاتی که دارای دو جنبه می‌باشند، شخصی که ادعا دارد حقی از وی ضایع شده است می‌تواند هر یک از دو روش فوق‌الذکر(حقوقی یا کیفری) را برای احقاق حق خود به کار گیرد.

یکی از بارزترین موضوعاتی که دارای دو وجه کیفری و حقوقی می‌باشد و برای پیگیری آن‌ می‌توان از هر دو روش بهره جست، صدور چک روز بلامحل است. صدور چک روز بلامحل جرم است؛ از این رو دارنده‌ی چک بلامحل هم می‌تواند ضمن تنظیم شکوائیه با مطالبه‌ی وجه چک و ضرر و زیان خود در دادگاه کیفری در پی وصول مبلغ چک خود برآید و هم‌ می‌تواند با تنظیم دادخواست حقوقی به این هدف برسد.

همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، در صورت طرح دعوای کیفری صادرکننده‌ی چک علاوه بر الزام به پرداخت مبلغ چک، با مجازات قانونی صدور چک بلامحل نیز مواجه خواهد شد ولی در صورت طرح دعوای حقوقی حکم صادره صرفاً مشتمل بر الزام به پرداخت مبلغ چک و هم‌چنین خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

آخرین تغییرات قوانین مربوط به چک را می‌توانید در این مطلب بخوانید. با توجه به این که پیگیری موضوع دعوا براساس هر یک از روش‌های حقوقی و کیفری دارای مزایا و معایب خاصی است، تعیین دقیق مسیر حقوقی برای احقاق صحیح حق در این قبیل موضوعات اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی؟

در مبحث تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری، یکی از سوالاتی که بسیار پرسیده می‌شود این است که شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی؟ نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است كه بدانید شكایتی كه قصد مطرح کردن آن را دارید حقوقی است یا كیفری؟ از آنجایی که مراجع متعدد دادگستری هر کدام عهده‌دار رسیدگی به یک سری امور و دعاوی مشخص هستند شکایتی که در دادگاه کیفری مطرح می‌شود نمی‌تواند در دادگاه حقوقی مطرح شود.

همچنین هر کدام از این مراجع، آیین دادرسی مخصوص به خود را دارند یعنی برای اقامه دعوی در هر یک از این دادگاه‌ها باید تشریفات مخصوص به همان مرجع را طی کرد تا دادگاه بتواند به موضوع دعوی رسیدگی کند. به عبارت دیگر هر کدام از این شكایت‌ها شعبه دادسرا و دادگاه مخصوص خودشان را دارند كه شما باید برای طرح شکایت به آنها مراجعه كنید.

اگر هنوز نمی‌دانید برای مشکلی که برایتان پیش آمده شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی می‌توانید از مشاور حقوقی ما کمک بگیرید و یا در قسمت پرسش حقوقی، سوال خود را پرسیده تا کارشناسان ما پاسخ دهند.

برای شناخت این که یک دعوا حقوقی است یا کیفری ، یك راه‌حل ساده این است که دعوا زمانی كیفری است كه كاری كه طرف مقابل انجام می‌دهد و باعث ضرر و زیان شما شده در قانون جرم محسوب شود و شما با شكایت كردن، به‌دنبال كیفر شدن و مجازات متهم باشید. اما دعوای حقوقی تنها اختلافی است كه هدف شما از پیگیری آن، معمولا مجازات طرف مقابل نیست بلكه می‌خواهید به حق و حقوق خود یا ارث و میراث یا نفقه‌تان برسید یا اینكه خسارتی را كه به شما وارد شده است بگیرید.

شکایت کیفری چیست؟

شکایت کیفری مربوط به جرایم کیفری می‌باشد یعنی عملی که دادگاه برای مرتکب آن مجازات تعیین می‌کند. برای رسیدگی، شکایت کیفری را باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود.

شکایت کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد و برای مطرح کردن آن (ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر ۲۰۰۰ تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می‌شود. برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه ورقه‌ای بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود و اگر متهم (مشتکی عنه) به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند.

پرونده کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی‌شوند (مثل شکایت راجع به قتل، زنا، رشوه).

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری چیست؟

شکایت حقوقی چیست؟

برای شکایت حقوقی یا همان دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می‌کند.

این شکایت حتماً باید در ورقه مخصوصی به نام دادخواست نوشته شود وگرنه به آن رسیدگی نمی‌شود (ورقه دادخواست در داخل دادگستری‌ها قابل خریداری می‌باشند) وسپس دادخواست حقوقی باید مستقیماً به دادگاه برده شود. اکثر شکایت‌های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود به طور مثال شکایت‌هایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است.

 برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد مثلاً برای گرفتن یک طلب ۱۰ میلیون تومانی بالغ بر ۱۵۰ هزارتومان تمبر لازم است. برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی (خوانده) از ورقه‌ای بنام اخطاریه استفاده می‌شود و اگرخوانده به‌موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

 شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت‌ کننده، خاتمه می‌یابند.

هنوز درمورد تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری سوال دارید؟

سامانه خدمات حقوقی وینداد بستری را آماده کرده است تا به راحتی بتوانید پرونده‌ حقوقی و یا پرونده کیفری خود را به وکیل متخصص بسپارید و دیگر نگران پیدا کردن وکیل و مشاور حقوقی مناسب با کار خود نبایشد. ما به شما کمک می‌کنیم درخواست خود را برای چند وکیل ارسال کنید و از آنها پیشنهاد همکاری دریافت نمایید و با مقایسه بین رزومه‌ها و قیمت‌ها پرونده خود را به وکیل متناسب با کارتان واگذار نمایید.

همچنین می‌توانید راهنمایی‌های ضروری و لازم را از مشاوران و کارشناسان حقوقی دریافت کنید.

سوالات متداول

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در چه مواردی است؟

مرجع صالح رسیدگی، نحوه طرح دعوی، اسباب طرح دعوی و نتیجه و اثر مترتب بر دعوی

اگر دعوایی دو جنبه حقوقی و کیفری داشته باشد کدام مطرح شود؟

بهتر است در دادگاه کیفری مطرح شود. در این صورت به جنبه حقوقی آن نیز رسیدگی می‌شود.

4.2/5 - (21 امتیاز)
اشتراک‌گذاری

مشاوره تلفنی حقوقی آنلاین

برای دریافت مشاوره تخصصی خدمات حقوقی کسب‌وکارها ( تنظیم قراردادهای دو زبانه، تنظیم اوراق قضایی، دعاوی تخصصی کسب‌وکارها، مالکیت فکری، کپی‌رایت و غیره) درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما، با شما تماس خواهند گرفت.

نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

44 Comments
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
فایزریحانی
فایزریحانی
1 سال پیش

با سلام اگر بانک از شخصی شکایت کرده باشه در پرونده کیفری وشخص برنده پرونده شده باشد وحکم برائت گرفته باشد .مجددا بانک این بار شکایت حقوقی مطرح کرده باشه آیا حکم برائت پرونده کیفری در پرونده حقوقی می تونه تاثیر داشته باشه

کارشناس حقوقی وینداد
کارشناس حقوقی وینداد
در پاسخ به  فایزریحانی
1 سال پیش

با سلام و احترام
بله مشروط بر اینکه موضوع و ریشه و ادله استنادی هر دو دعوا کاملا یکسان بوده باشد.
مجموعه حقوقی وینداد

حمیدرضا
حمیدرضا
2 سال پیش

سلام اگر کسی برا مطالبه مثلا 500 مليون تومان از حق خود در دادگاه حقوقی باید 7 ملیون و پانصد هزار تومان تمبر باطل کند اگر در ابتدا پول تمبر باطل کردن نداشته باشد باید چکار کند؟

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
در پاسخ به  حمیدرضا
2 سال پیش

سلام،

شما می بایست ضمن طرح دادخواست اصلی، خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز طرح کنید.

با احترام،
تیم حقوقی وینداد

بهمن
بهمن
2 سال پیش

با سلام جنسی خریدم ۱۳ میلیون بعد کارشناس آوردم قیمت داد ۸.۵ میلیون در شورا هم رای به نفع فروشنده دادن در تجدید نظر هم رای به نفع فروشنده صادر شد آیا میتوانم دوباره شکایت کیفری کنم به جرم کلاهبرداری

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
در پاسخ به  بهمن
2 سال پیش

با سلام
اگر قصد دریافت وجه دارید شکایت کیفری گزینه ی مناسبی نیست. به علاوه برای احراز جرم کلاهبرداری باید شرایط آن وجود داشته باشد.
مطابق قانون مجازات اسلامی جرم کلاهبرداری به عملی اطلاق می شود که شخص با استفاده از مانور متقلبانه دیگری را فریب دهد و از این طریق مال شخص را ببرد و تحقق آن منوط به وجود سوءنیت است.
با احترام
تیم حقوقی وینداد

الیاس
الیاس
2 سال پیش

سلام
اگه از کسی به جرم کلاهبرداری شکایت حقوقی شده باشه و طرف نداشته باشه که حق شاکی رو بده میشه درخواست حبس اون فرد رو داد و اینکه حبس اون فرد تا زمانی که شاکی رضایت نده ادامه پیدا میکنه؟

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
در پاسخ به  الیاس
2 سال پیش

با سلام
مدت حبس توسط قاضی و بر اساس قانون تعیین میشود و فرد ملزم به رد مال، پرداخت خسارت و گذراندن مدت حبس معین ر قانون می باشد.
با احترام
تیم حقوقی وینداد

داود
داود
2 سال پیش

با سلام.
به شخصی ۵۰میلیون قرض داده ام و او فقط بابت ۲۰میلیونش که بصورت نقد به او دادم به من سفته داده. البته در سفته قید نشده که سفته امانیست. چون از عودت ۵۰میلیون استنکاف کرده من به وسیله ی فیشهای واریز پول که برایش کارت به کارت کرده بودم و نیز برای سفته ها شکایت کرده ام. حالا مدعی شده که فقط مبلغ فیشهای واریزی که ۳۰تومان است را بدهکار است و سفته ها در قبال همان پولهای واریزی به صورت امانی دست من بوده. حالا هم از من شکایت خیانت در امانت کرده. آیا ادعایش در دادگاه مورد قبول است؟ آیا من با طرح شکایت حقوقی به حقم می رسم؟
لطفا راهنماییم کنید

کارشناس حقوقی وینداد
کارشناس حقوقی وینداد
در پاسخ به  داود
1 سال پیش

با سلام و احترام
با توجه به پیچیدگی مسئله مورد نظر شما، خواهشمند است به سایت وینداد مراجعه نموده و نسبت به ثبت درخواست مشاوره تلفنی اقدام نمایید تا کارشناسان متخصص ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.
با تشکر
مجموعه حقوقی وینداد

محمد رضا
محمد رضا
3 سال پیش

سلام باشخصی قرار شراکت در یک مغازه باتدی فروشی گذاشتیم و حدود ۱/۵ ماه کار کردیم ایشان در یک اقدام نا جوانمرداته بدون اطلاع من در نیمه های یک شب کلیه اجناس و لوازم را با خود می برد و ضمن اینکه نه کرایه و نه هزینه های مغازه را پرداخت کند کل فروش و پولی که بنده بابت خرید باتری به او داده بودم را به همراه برخی از اموال بنده که در مغازه بود را تصاحب میکند
ابتدا بنده از ایشان به جرم سرقت و خیانت در امانت شکایت کردم و در دو دادگاه ایشان متهم شناخته شد ولی در دادگاه تجدید نظر ایشان در لایحه دفاعی خود با دروغ خود را تبرئه نمودند.بنده برای احقاق حقوق و مال از دست رفته خود که بالغ بر ۴۰میلیون تومان می باشد چکار می توانم بکنم.آیا ایشان واقعا می توانسته با دروغ خود را تبرئه نماید.و به این راحتی قاضی را فریب دهد

کارشناس حقوقی وینداد
کارشناس حقوقی وینداد
در پاسخ به  محمد رضا
1 سال پیش

با سلام و احترام
لطفا به سایت وینداد مراجعه نموده و درخواست مشاوره تلفنی ثبت نمایید تا کارشناسان متخصص ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.
با تشکر
مجموعه حقوقی وینداد

محمد
محمد
3 سال پیش

سلام ایا با شکایت حقوقی نمی توان حکم جلب و زندان گرفت؟

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
در پاسخ به  محمد
2 سال پیش

با سلام،
دستور جلب در دعواهای حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است. اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعواها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعواهای حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعواهای کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.

با احترام
تیم حقوقی وینداد

ابوالفضل
ابوالفضل
3 سال پیش

سلام. من به شخصی جنسی فروخته ام و در ازای آن یک فقره چک مدت دار گرفتم. قبل از تاریخ وصول چک متوجه شدم خریدار کلاهبردار هست و قصد پاس کردن چک را ندارد. در نتیجه برای محکم تر کردن کارم از خریدار یک امانت نامه هم گرفتم. مبنی بر اینکه جنس را امانت دادم تا تاریخ وصول چک. و اگر چک پاس نشد باید جنس عودت شود و یا نقدا پرداخت گردد. فی الحال چک برگشت خورده و خریدار متواریست. الان برخی از وکلا میگویند شکایت خیانت در امانت انجام دهم تا با اهرم اجرایی قوی تری به پولم برسم. اما وکیل دیگری گفت با توجه به تغییر قانون چک بهتر است حقوقی اقدام کنم. چون اگر کیفری اقدام کنم ممکن است فقط متشکی عنه را به زندان بندازم ولی بعد از تحمل حبس دیگر به پولم نمیرسم. و این احتمال هم وجود دارد. اما در حالت حقوقی دین بر گردن خوانده هست و مادامی که در قید حیات باشد باید وجه را پرداخت کند. آیا میتوانم هم حقوقی و هم کیفری اقدام کنم؟ البته در امانت نامه کاملا به مشخصات چک استناد شده.

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
در پاسخ به  ابوالفضل
2 سال پیش

با سلام
باتوجه به قانون جدید چک و پیچیدگی سوالتان لطفا درخواست مشاوره تلفنی بفرمایید.
با احترام
تیم حقوقی وینداد

محمدP
محمدP
3 سال پیش

سلام.
تصادفی که منجر به جرح بشه ، باید تو دادگاه حقوقی رسیدگی میشه یا تو دادگاه کیفری؟

کارشاس حقوقی وینداد
کارشاس حقوقی وینداد
در پاسخ به  محمدP
3 سال پیش

سلام
به شکایت مزبور ابتدا در دادسرا ( با ارجاع به ضابط) و سپس در دادگاه کیفری رسیدگی می شود.

با احترام
تیم حقوقی وینداد

حسین
حسین
3 سال پیش

با سلام

متن توضیحات مربوط به تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری روان و قابل فهم بود. با تشکر فراوان

البته این دوستمون درست گفتند. در واقع ۱۰ میلیون تومان شامل ۱۰ هزار تا هزار تومانی میشه و نه ۱۰۰ هزار تا هزار تومانی. بنابراین ۱۰ هزار تا ۱.۵ تومان میشه ۱۵ هزار تومان.

با سپاس

آنچه در این مطلب خواهید خواند

درخواست دعاوی حقوقی تخصصی خود را ثبت کنید، شرحی از درخواست خود را ارسال نمایید تا بهترین وکیل وینداد در آن حوزه با شما تماس بگیرد.

خدمات پیشنهادی مناسب شما

درخواست دعاوی حقوقی تخصصی خود را ثبت کنید، شرحی از درخواست خود را ارسال نمایید تا بهترین وکیل وینداد در آن حوزه با شما تماس بگیرد.

مقالات مرتبط

مراحل-شکایت-از-شرکت-خصوصی
مقالات دعاوی حقوقی

شکایت از شرکت خصوصی چگونه است؟

زمانی یکی از دوستانم در مورد چگونگی شکایت از شرکت های خصوصی سوالی داشت. چالش و دغدغه اصلی او در این مورد چگونگی اقامه و