چه دعاوی مربوط به سهام شرکت‌ها ممکن است طرح شود؟

چه دعاوی مربوط به سهام شرکت‌ها ممکن است طرح شود؟

دعاوی مربوط به سهام شرکت‌ها  به پنج دعوا تقسیم می‌شود. اما قبل از ورود به بررسی این دعاوی، باید با سهام و انواع آن آشنا شوید. در ادامه چنانچه در خصوص دعاوی حقوقی و یا نیاز به راهنمایی در زمینه سهام شرکت‌ها داشتید می‌توانید از مشاوره کارشناسان حقوقی استفاده کنید. فراموش نکنید که سامانه حقوقی […]

دعاوی مربوط به سهام شرکت‌ها  به پنج دعوا تقسیم می‌شود. اما قبل از ورود به بررسی این دعاوی، باید با سهام و انواع آن آشنا شوید. در ادامه چنانچه در خصوص دعاوی حقوقی و یا نیاز به راهنمایی در زمینه سهام شرکت‌ها داشتید می‌توانید از مشاوره کارشناسان حقوقی استفاده کنید.

فراموش نکنید که سامانه حقوقی وینداد ابزار تعیین میزان سهام مشارکت را طراحی کرده تا شما بتوانید با پاسخ دادن به چند سوال به سادگی میزان سهامی که هر یک از شرکا باید دریافت کنند را محاسبه کنید و دیگر نگران این موضوع در شروع کسب‌وکار خود نباشید!

سهم چیست؟

سرمایه هر شرکت سهامی، به قطعاتی تقسیم می‌شود که هر یک از آنها را سهم گویند. بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می‌دهد.

در قانون، تعریف سهم چنین آمده است که: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. همچنین مثلاً گفته می‌شود فلان شخصی در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است.

انواع سهام کدامند؟

سهام هر شرکت ممکن است به چند صورت بیرون بیاید به شرح زیر:

الف- سهم با نام

ب- سهم بی نام

ج- سهم ممتاز

دعاوی مربوط به سهام شرکت‌ها کدامند؟

الف) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت 

ب) دعوای الزام به تحویل سهام شرکت

ج) دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت

د) دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام 

ه) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت.

اگر در مورد دعاوی مربوط به سهام شرکت‌ها نیاز به راهنمایی داشتید می‌توانید از مشاوره کارشناسان حقوقی ما بهره‌مند شوید.

الف) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت

در قانون تجارت انتقال سهم الشرکه را موکول به تنظیم سند ننموده مگر در مورد سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود که که قانونگذار انتقال آن را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است. بنابراین درصورتی که یکی از شرکاء شرکت‌های اشخاص بخواهد سهم الشرکه خود را منتقل نماید بایستی به موجب سند رسمی باشد و در غیر این صورت انتقال گیرنده می‌تواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی سهام شرکت بخواهد. دعوای الزام به ت

ظیم سند رسمی سهام شرکت، با توجه به اینکه سهام از اموال منقول به شمار می‌آید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می‌گردد.

ب) دعوای الزام به تحویل سهام شرکت

دعوای الزام به تحویل سهام شرکت در مورد سهام شرکت‌های سهامی خاص و عام مطرح می‌شود. سهام شرکت‌های سهامی به دو نوع سهام با نام و سهام بی نام می‌باشد.

سهم شریک باید در ورقه ایی قید شود که به آن ورقه سهم گفته می‌شود. اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شمارهٔ ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب اساسنامه تعیین می‌شود برسد. اوراق سهام بایستی تحویل مالک آن گردد در صورتی که شخصی سهام شرکت را خریداری و مبلغ آن را نیز واریز نموده است و آن شخص یا شرکت از تحویل سهام خودداری نماید می‌توان دعوای الزام به تحویل سهام شرکت را مطرح نمود. دعوای الزام به تحویل سهام شرکت در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می‌گردد و پس از رسیدگی منجر به صدور رأی می‌گردد.

ج) دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت

یکی دیگر از دعاوی مربوط به سهام شرکت‌ها دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت است. در صورتی که نقل و انتقال سهام شرکت طبق مقررات قانونی انجام نگرفته باشد می‌توان دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را مطرح نمود.

نقل و انتقال سهام شرکت در شرکت‌های مختلف شرایط خاصی دارد مانند اینکه در شرکتهای اشخاص بایستی با رضایت تمامی شرکاء باشد در صورتی که بدون رضایت تمامی شرکاء شریکی اقدام به انتقال سهام خود به شخص دیگری نماید سایر شرکاء می‌توانند دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را بخواهند.

در شرکت‌های سهامی خاص نقل و انتقال سهام موکول به اخذ مجوز از مجمع عمومی یا شرکت با نمایندگی مدیران آن است ودر صورتی که شریکی بدون اخذ مجوز از مجمع عمومی یا شرکت اقدام به انتقال سهام خود به شخصی شود می‌توان دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را مطرح نمود. دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می‌شود و پس از اینکه دلایل ابطال نقل و انتقال ارائه گردید و مورد تأیید قاضی رسیدگی کننده قرار گرفت، رأی مبنی بر ابطال نقل و انتقال سهام شرکت صادر می‌گردد و شخص انتقال گیرنده می‌تواند مبلغی را که بابت سهام پرداخت نموده از شخص انتقال دهنده دریافت نماید.

د) دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام

در صورتی که شرکت پس از ثبت، جهت صدور اوراق سهام آمادگی نداشته باشد می‌بایست تا زمانی که اوراق سهام صادر نگردیده به تعهد کنندگان این گونه سهام گواهینامه موقت سهم با نام تسلیم کند که نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم با نام است. در صورتی که شرکت به ثبت نرسیده باشد صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام ممنوع می‌باشد.

گواهینامه موقت سهم باید دارای شرایط شکلی براساس مواد ۲۵ و ۲۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ باشد در غیر اینصورت گواهینامه موقت سهم باطل است.

همچنین صدور گواهینامه موقت سهم با نام موکول به این است که علاوه بر ثبت شرکت، تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد. در صورتی که شرکت ثبت شده باشد و مبلغ اسمی سهم نیز پرداخت شده باشد ولی از تحویل و تسلیم گواهینامه موقت سهام به صاحب آن امتناع می‌ورزند می‌توان دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام را مطرح نمود.

ه) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت

در شرکتهای سهامی به جهت آنکه از شرکت‌های سرمایه هستند انتقال سهم آزاد است و در شرکت‌های سهامی عام شرکاء می‌توانند در مواقع لزوم با انتقال سهم خود به دیگری از شرکت خارج شوند.

اما در شرکتهای سهامی خاص آزادی انتقال سهم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی مجمع عمومی یا شرکت یا نمایندگی مدیران آن می‌توانند این آزادی را محدود کنند.

در مورد دعاوی مربوط به سهام شرکت‌ها نیاز به راهنمایی دارید؟

نهایتاً باید بیان داشت که یکی از مهم‌ترین مسائل در خصوص شرکت‌ها، دعاوی مربوط به سهام شرکت‌ها می‌باشد که نمونه دعاوی که قابلیت طرح در این زمینه دارند عبارتند از:

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت ، دعوای الزام به تحویل سهام شرکت، دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت، دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام ، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت.

پیش از پرداختن به موضوع باید بگوییم که فراموش نکنید وینداد بستری را آماده کرده است تا به راحتی بتوانید وکیل متخصص برای مشکل ‌حقوقی خود در حوزه دعاوی حقوقی را پیدا کنید. برای این کار کافی است که مسائل حقوقی خود را ثبت کنید تا ما پس از بررسی دعوای مطرح شده، وکیل متخصص برای دعوا را به شما معرفی کنیم تا با هزینه‌ای معقول دفاع از پرونده‌ شما را در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی صلاح برعهده بگیرد.


چنانچه نیاز به راهنمای و مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی حقوقی شرکت‌ها داشتید می‌توانید با کارشناسان حقوقی وینداد در ارتباط باشید.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک‌گذاری

مشاوره تلفنی حقوقی آنلاین

برای دریافت مشاوره تخصصی خدمات حقوقی کسب‌وکارها ( تنظیم قراردادهای دو زبانه، تنظیم اوراق قضایی، دعاوی تخصصی کسب‌وکارها، مالکیت فکری، کپی‌رایت و غیره) درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما، با شما تماس خواهند گرفت.

نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

2 Comments
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
احمد قاسمی
احمد قاسمی
2 سال پیش

با سلام، اگر شرایط ضمن انتقال سهام، از طرف دریافت کننده سهام از سال 89 تا به امروز 1400 که بانک پرداخت کننده وام نیز کتبا تاکید کرده، باشد، که دریافت کنندگان سهام، باید رسما در دفترخانه، تعهدات دریافت تسهیلات را به عنوان مدیر، امضاء کنند. انجام نداده باشند، می‌توان انتقال سهام را بعد از 10 سال،بدلیل عدم انجام تعهدات انتقال سهام،، باطل کرد؟؟
با تشکر.

کارشناس حقوقی وینداد
کارشناس حقوقی وینداد
در پاسخ به  احمد قاسمی
1 سال پیش

با سلام و احترام
با توجه به پیچیدگی مسئله مورد نظر شما، خواهشمند است به سایت وینداد مراجعه نموده و نسبت به ثبت درخواست مشاوره تلفنی اقدام نمایید تا کارشناسان متخصص ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.
با تشکر
مجموعه حقوقی وینداد

فاطمه محمدی

فاطمه محمدی

فاطمه محمدی یکی از نویسندگان خوب وینداد است که کارشناسی حقوق از دانشگاه ISU ترکیه و کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل خود را از دانشگاه بروکسل اخذ کرده و محتواهای کاربردی در امور ثبتی، حقوقی و مالکیت فکری به زبان ساده و کاربردی برای مجله وینداد نوشته که در ادامه می‌توانید تعدادی از این محتواها را بخوانید.
آنچه در این مطلب خواهید خواند

درخواست دعاوی حقوقی تخصصی خود را ثبت کنید، شرحی از درخواست خود را ارسال نمایید تا بهترین وکیل وینداد در آن حوزه با شما تماس بگیرد.

خدمات پیشنهادی مناسب شما

درخواست دعاوی حقوقی تخصصی خود را ثبت کنید، شرحی از درخواست خود را ارسال نمایید تا بهترین وکیل وینداد در آن حوزه با شما تماس بگیرد.

مقالات مرتبط

مراحل-شکایت-از-شرکت-خصوصی
مقالات دعاوی حقوقی

شکایت از شرکت خصوصی چگونه است؟

زمانی یکی از دوستانم در مورد چگونگی شکایت از شرکت های خصوصی سوالی داشت. چالش و دغدغه اصلی او در این مورد چگونگی اقامه و