آنالیز و مشاوره رایگان راه حل مشکلات حقوقی

اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.

مالکیت فکری نانو + تجاری‌سازی فناوری نانو در سایه مالکیت فکری

زمان مطالعه: 4 دقیقه
به‌روزرسانی مطلب توسط‌
مالکیت فکری نانو و تجاری‌سازی فناوری نانو

مالکیت فکری نانو و تجاری سازی فناوری نانو به چه صورت است؟بیش از یک قرن است که مالکیت فکری در دنیا مورد توجه قرار گرفته‌است. در این راستا قوانین و معاهده‌های زیادی شکل گرفته تا مالکیت فکری هرروز کامل‌تر و جدید‌تر از قبل باشد. حقوق مالکیت فکری در توسعه زیر ساخت‌های فناوری‌های جدید، ثبت و حمایت از آنها نقش زیادی دارد و به عنوان یکی از زیرساختهای مهم در توسعه‌ فناوری حاکی از اهمیت است.

روش مالکیت فکری در تکنولوژی‌های نوین از جمله فناوری نانو نقش زیادی ایفا کرده‌ و در این سالها فناوری نانو مسائل قانونی جدیدی را در زمینه‌ی حقوق و مالکیت فردی ایجاد نموده‌است. بسیاری از کسانی که در زمینه‌ی فناوری نانو فعالیت می‌کنند، اطلاعی در خصوص مالکیت فکری نانو ندارند. بنابراین در این نوشته تلاش کردیم اطلاعات کاملی از مالکیت فکری نانو و نحوه تجاری‌سازی فناوری نانو ارائه دهیم تا اگر در این زمینه فعالیتی دارید با آگاهی کامل به این موضوعات بپردازید.

همچنین در این راه اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید می‌توانید از مشاوره کارشناسان حقوقی ما بهره‌مند شوید.

مالکیت فکری چیست؟

مالکیت فکری حقی‌ست که شخص نسبت به یافته‌ها، نتایج، ایده‌ها و آثار فکری خود دارد. مالکیت معنوی از جمله حقوقی ست که بعد از به وجود آمدن یک ابتکار منحصر به فرد یا ابزار جدید یا ایده به صاحب آن تعلق می‌گیرد. این حق قلمرو وسیعی دارد و شامل هرچیزی می‌شود که زاییده فکر و ذهن آدمی است. حقوق مالکیت فکری در واقع حمایت از حق بهره‌برداری از خلاقیت منحصر به فرد یک شخص است.

با این حال صرف حمایت از فکر یا ایده وقتی مطرح می‌شود که این فکر یا ایده به صورت فیزیکی بروز پیدا کند به این صورت که در وسیله‌ای یا در پروژه‌ای بکار رود تا قانون از آن حمایت کند. در صورتی که برای ثبت موضوعات مربوط به مالکیت فکری در زمینه‌ی کاری خود نیاز به مشاوره داشتید، می‌توانید همین الان برای دریافت مشاوره حقوقی از کارشناسان ما راهنمایی بگیرید.

فناوری نانو چیست؟

فناوری نانو ، پدیده‌ای عظیم است که در تمامی گرایشات علمی راه یافته و از فناوری‌های نوینی است که با سرعت هرچه تمام‌تر در حال توسعه می‌باشد. موضوع اصلی آن، مهار ماده یا دستگاه‌های در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معمولاً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است. در واقع نانو تکنولوژی فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستم‌هایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی جدیدی از خود نشان می‌دهند. با درک علوم نانو و بررسی فیزیک پدیده‌های مختلف در مقیاس‌های اتمی و مولکولی و یا حتی ‌اتم‌آرایی به شکل دلخواه، نه تنها به چرایی و چگونگی رخ دادن بسیاری از پدیده‌ها پی می‌بریم، بلکه می‌توانیم ساختارهای نانو مقیاس را وارد دنیای فناوری و تکنولوژی کنیم و با آن بسیاری از مشکلات را حل کنیم.

دسترسي به فناوری نانو مي‌تواند يک دستاورد بسيار خاص و با ارزش باشد، اما اين‌که چه کسي از اين امتياز برخوردار خواهد شد، خود مي تواند پيامد‌هاي بسياري را در پي داشته باشد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چگونه می توان  ابـزاری را در مقیـاس اتمـی یـا مولکـولی از نسـخه بـرداري غیرقـانونی محافظت نمود؟ آیا روش‌هایی که در خصوص مالکیت پتنت وجود دارد برای  مالکیت فکری نانو هم حکم فرماست؟ پاسخ به این پرسش‌ها به ما کمک می‌کند بهتر از فناوری نانو بهره ببریم و برایمان کارآمدتر باشد.

مالکیت فکری نانو به چه صورت است؟

مالکیت فکري تاثرات زیادی بر فناوری نانو دارد، یکی از این تاثیرات، به صورت حمایـت از اختراع ظهور می‌یابد چرا که حمایت از امری انگیزه اشخاص را برای فعالیت در آن بیشتر می‌کند.در این راستا اگر بخواهیم مالکیت فکری نانو را در بخش اختراعات حقوق مالکیت فکری حفاظت کنیم، باید ببینیم که آیا فناوری نانو شرایط ویژه‌‌ای که برای ثبت اختراع لازم است را دارد یا نه!

همانطور که می‌دانید،برای ثبت اختراع شرایطی لازم است،از جمله میتوان به احراز نـوآوري، بدیهی نبودن و کـاربردي بـودن اختراع اشاره کرد. مسلماً تولید داروها، اجزاي الکترونیکی و کاتالیستهایی در ابعاد نانومتري داراي یـک گام ابتکاري بوده وکاربردهاي سودمندي را به دنبال خواهد داشت، چـرا کـه تـاکنون چنـین موادي در این ابعاد اختراع نگردیده‌اند.

جهت تعیین شرط دوم یعنی، بـدیهی بـودن یـا نبـودن اختراعـات لازم اسـت مقایسـه‌اي بـین آنهـا و اختراعات پیشین از حیث هدف و محتـواي اختـراع صورت پذیرد. همچنـین بـراي دسـتیابی بـه شرط بدیهی نبودن، اختراعات باید داراي نتایج غیر بدیهی بوده و یا از مزیـتهـاي تجـاري برخوردار باشند تا قابل ارزیابی شوند.

یکی دیگر از سه شرط مهم جهت اخذ امتیاز پتنت، کاربردپذیري اختراع می‌باشـد. از این رو اختراع باید کاربرد صنعتی و یا استفادة عملی داشته باشد، بدین معنی کـه لازم اسـت فرد مخترع کاربردهاي موجود و پتانسیل‌هاي بالقوة استفاده از اختـراع خـود را نسبت به چالش هاي حقوق مالکیت فکري نانو به اثبات برساند. در موارد مرتبط با فنـاوري نـانو ارائـه کاربردهـاي صـنعتی مفیـد اختراعـات چنـدان مشکل نیست. اگر در زمینه‌ی مالکیت فکری نانو نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید، می‌توانید از مشاوره کارشناسان حقوقی ما بهره‌مند شوید.

در مالکیت فکری نانو تجاری‌سازی چگونه است؟

همانطور که ذکر شد، یکی از راه‌های حمایت از مالکیت فکری نانو انطباق آن با شرایط ثبت اختراع است.در کشور ما اختراع‌ها و دستاوردهای نوین زیادی وجود دارد که به دلیل عدم بهره‌مندی از زیرساخت حمایتی لازم برای تجاری شدن و آشنا نبودن آن‌ها با فرآیند توسعه فناوری، امکان ورود به صنعت را نمی‌یابند.

ستاد توسعه فناوری نانو در معاونت علمی و فناوری برای توسعه محصولات نوآورانه برنامه‌ای با عنوان «نانو مچ » طراحی کرده است که تسریع و تسهیل در تجاری‌سازی محصولات نانو ،مالکیت فکری نانو و حمایت از فناوران ،پژوهشگران و شرکت‌های نوپا از اهداف آن است. این برنامه هر سال با انتشار فراخوانی اقدام به دریافت طرح‌های فناورانه می‌کند. این طرح‌ها با شاخص‌هایی از پیش تعیین شده، ارزیابی می‌شود و طرح‌های تایید شده از مجموعه تسهیلات، حمایت‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز برای پیشبرد و توسعه طرح بهره‌مند می‌شوند.

در مورد مالکیت فکری نانو نیاز به راهنمایی دارید؟

کشور ما در زمینه‌ی فناوری نانو به پیشرفت زیادی دست‌یافته‌‌است.یقینا این طرح‌ها و محصولات نیاز به حمایت دارند تا به صنعت راه یابند.همه‌ی افرادی که با فناوری نانو سروکار دارند به مالکیت فکری نانو نیز نیاز دارند و لازم است با قوانین آن که در جهت حفاظت از این فناوری تدوین شده، آشنا باشند. اما اشنایی و اطلاع کامل از قوانین برای همه‌ افراد امکان پذیر نیست. بنابراین ما در وینداد این امکان را فرآهم کرده‌ایم که با کارشناسان و متخصصان مجرب در ارتباط باشید و سوالاتتان را از کارشناسان ما بپرسید.

5/5 - (1 امتیاز)
دسترسی نامحدود به تمامی خدمات وینداد

دسترسی نامحدود به تمامی خدمات وینداد

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات

نوشته های مرتبط