مالکیت فکری نانو + تجاری‌سازی فناوری نانو در سایه مالکیت فکری '4 زمان خواندن

به‌روزرسانی مطلب توسط‌
مالکیت فکری نانو و تجاری‌سازی فناوری نانو

مالکیت فکری نانو و تجاری سازی فناوری نانو به چه صورت است؟بیش از یک قرن است که مالکیت فکری در دنیا مورد توجه قرار گرفته‌است. در این راستا قوانین و معاهده‌های زیادی شکل گرفته تا مالکیت فکری هرروز کامل‌تر و جدید‌تر از قبل باشد. حقوق مالکیت فکری در توسعه زیر ساخت‌های فناوری‌های جدید، ثبت و حمایت از آنها نقش زیادی دارد و به عنوان یکی از زیرساختهای مهم در توسعه‌ فناوری حاکی از اهمیت است.

روش مالکیت فکری در تکنولوژی‌های نوین از جمله فناوری نانو نقش زیادی ایفا کرده‌ و در این سالها فناوری نانو مسائل قانونی جدیدی را در زمینه‌ی حقوق و مالکیت فردی ایجاد نموده‌است. بسیاری از کسانی که در زمینه‌ی فناوری نانو فعالیت می‌کنند، اطلاعی در خصوص مالکیت فکری نانو ندارند. بنابراین در این نوشته تلاش کردیم اطلاعات کاملی از مالکیت فکری نانو و نحوه تجاری‌سازی فناوری نانو ارائه دهیم تا اگر در این زمینه فعالیتی دارید با آگاهی کامل به این موضوعات بپردازید.

همچنین در این راه اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید می‌توانید از مشاوره کارشناسان حقوقی ما بهره‌مند شوید.

مالکیت فکری چیست؟

مالکیت فکری حقی‌ست که شخص نسبت به یافته‌ها، نتایج، ایده‌ها و آثار فکری خود دارد. مالکیت معنوی از جمله حقوقی ست که بعد از به وجود آمدن یک ابتکار منحصر به فرد یا ابزار جدید یا ایده به صاحب آن تعلق می‌گیرد. این حق قلمرو وسیعی دارد و شامل هرچیزی می‌شود که زاییده فکر و ذهن آدمی است. حقوق مالکیت فکری در واقع حمایت از حق بهره‌برداری از خلاقیت منحصر به فرد یک شخص است.

با این حال صرف حمایت از فکر یا ایده وقتی مطرح می‌شود که این فکر یا ایده به صورت فیزیکی بروز پیدا کند به این صورت که در وسیله‌ای یا در پروژه‌ای بکار رود تا قانون از آن حمایت کند. در صورتی که برای ثبت موضوعات مربوط به مالکیت فکری در زمینه‌ی کاری خود نیاز به مشاوره داشتید، می‌توانید همین الان برای دریافت مشاوره حقوقی از کارشناسان ما راهنمایی بگیرید.

بخوانید
مالکیت فکری و فناوری اطلاعات چه وضعیتی دارد؟

فناوری نانو چیست؟

فناوری نانو ، پدیده‌ای عظیم است که در تمامی گرایشات علمی راه یافته و از فناوری‌های نوینی است که با سرعت هرچه تمام‌تر در حال توسعه می‌باشد. موضوع اصلی آن، مهار ماده یا دستگاه‌های در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معمولاً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است. در واقع نانو تکنولوژی فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستم‌هایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی جدیدی از خود نشان می‌دهند. با درک علوم نانو و بررسی فیزیک پدیده‌های مختلف در مقیاس‌های اتمی و مولکولی و یا حتی ‌اتم‌آرایی به شکل دلخواه، نه تنها به چرایی و چگونگی رخ دادن بسیاری از پدیده‌ها پی می‌بریم، بلکه می‌توانیم ساختارهای نانو مقیاس را وارد دنیای فناوری و تکنولوژی کنیم و با آن بسیاری از مشکلات را حل کنیم.

دسترسی به فناوری نانو می‌تواند یک دستاورد بسیار خاص و با ارزش باشد، اما این‌که چه کسی از این امتیاز برخوردار خواهد شد، خود می تواند پیامد‌های بسیاری را در پی داشته باشد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چگونه می توان  ابـزاری را در مقیـاس اتمـی یـا مولکـولی از نسـخه بـرداری غیرقـانونی محافظت نمود؟ آیا روش‌هایی که در خصوص مالکیت پتنت وجود دارد برای  مالکیت فکری نانو هم حکم فرماست؟ پاسخ به این پرسش‌ها به ما کمک می‌کند بهتر از فناوری نانو بهره ببریم و برایمان کارآمدتر باشد.

مالکیت فکری نانو به چه صورت است؟

مالکیت فکری تاثرات زیادی بر فناوری نانو دارد، یکی از این تاثیرات، به صورت حمایـت از اختراع ظهور می‌یابد چرا که حمایت از امری انگیزه اشخاص را برای فعالیت در آن بیشتر می‌کند.در این راستا اگر بخواهیم مالکیت فکری نانو را در بخش اختراعات حقوق مالکیت فکری حفاظت کنیم، باید ببینیم که آیا فناوری نانو شرایط ویژه‌‌ای که برای ثبت اختراع لازم است را دارد یا نه!

همانطور که می‌دانید،برای ثبت اختراع شرایطی لازم است،از جمله میتوان به احراز نـوآوری، بدیهی نبودن و کـاربردی بـودن اختراع اشاره کرد. مسلماً تولید داروها، اجزای الکترونیکی و کاتالیستهایی در ابعاد نانومتری دارای یـک گام ابتکاری بوده وکاربردهای سودمندی را به دنبال خواهد داشت، چـرا کـه تـاکنون چنـین موادی در این ابعاد اختراع نگردیده‌اند.

جهت تعیین شرط دوم یعنی، بـدیهی بـودن یـا نبـودن اختراعـات لازم اسـت مقایسـه‌ای بـین آنهـا و اختراعات پیشین از حیث هدف و محتـوای اختـراع صورت پذیرد. همچنـین بـرای دسـتیابی بـه شرط بدیهی نبودن، اختراعات باید دارای نتایج غیر بدیهی بوده و یا از مزیـتهـای تجـاری برخوردار باشند تا قابل ارزیابی شوند.

بخوانید
اقامه دعوی علیه اداره مالکیت صنعتی + وکیل علامت و طرح صنعتی

یکی دیگر از سه شرط مهم جهت اخذ امتیاز پتنت، کاربردپذیری اختراع می‌باشـد. از این رو اختراع باید کاربرد صنعتی و یا استفاده عملی داشته باشد، بدین معنی کـه لازم اسـت فرد مخترع کاربردهای موجود و پتانسیل‌های بالقوه استفاده از اختـراع خـود را نسبت به چالش های حقوق مالکیت فکری نانو به اثبات برساند. در موارد مرتبط با فنـاوری نـانو ارائـه کاربردهـای صـنعتی مفیـد اختراعـات چنـدان مشکل نیست. اگر در زمینه‌ی مالکیت فکری نانو نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید، می‌توانید از مشاوره کارشناسان حقوقی ما بهره‌مند شوید.

در مالکیت فکری نانو تجاری‌سازی چگونه است؟

همانطور که ذکر شد، یکی از راه‌های حمایت از مالکیت فکری نانو انطباق آن با شرایط ثبت اختراع است.در کشور ما اختراع‌ها و دستاوردهای نوین زیادی وجود دارد که به دلیل عدم بهره‌مندی از زیرساخت حمایتی لازم برای تجاری شدن و آشنا نبودن آن‌ها با فرآیند توسعه فناوری، امکان ورود به صنعت را نمی‌یابند.

ستاد توسعه فناوری نانو در معاونت علمی و فناوری برای توسعه محصولات نوآورانه برنامه‌ای با عنوان «نانو مچ » طراحی کرده است که تسریع و تسهیل در تجاری‌سازی محصولات نانو ،مالکیت فکری نانو و حمایت از فناوران ،پژوهشگران و شرکت‌های نوپا از اهداف آن است. این برنامه هر سال با انتشار فراخوانی اقدام به دریافت طرح‌های فناورانه می‌کند. این طرح‌ها با شاخص‌هایی از پیش تعیین شده، ارزیابی می‌شود و طرح‌های تایید شده از مجموعه تسهیلات، حمایت‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز برای پیشبرد و توسعه طرح بهره‌مند می‌شوند.

در مورد مالکیت فکری نانو نیاز به راهنمایی دارید؟

کشور ما در زمینه‌ی فناوری نانو به پیشرفت زیادی دست‌یافته‌‌است.یقینا این طرح‌ها و محصولات نیاز به حمایت دارند تا به صنعت راه یابند.همه‌ی افرادی که با فناوری نانو سروکار دارند به مالکیت فکری نانو نیز نیاز دارند و لازم است با قوانین آن که در جهت حفاظت از این فناوری تدوین شده، آشنا باشند. اما اشنایی و اطلاع کامل از قوانین برای همه‌ افراد امکان پذیر نیست. بنابراین ما در وینداد این امکان را فرآهم کرده‌ایم که با کارشناسان و متخصصان مجرب در ارتباط باشید و سوالاتتان را از کارشناسان ما بپرسید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات

نوشته های مرتبط

قرارداد گل‌آرایی چگونه تنظیم می‌شود؟
انواع قرارداد پیمانکاری

قرارداد گل‌آرایی چگونه تنظیم می‌شود؟

قرارداد گل‌آرایی امروزه به یکی از اجزای اساسی و جدایی‌ناپذیر مراسم‌ها، جشن‌ها و همایش‌ها تبدیل شده‌است. زیباسازی و صحنه‌ آرایی در همه‌ی مراسم‌ها جزء عناصر

ادامه مطلب ...
نحوه بکارگیری بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان مشاور در کسب‌وکار
قرارداد کار

نحوه بکارگیری بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان مشاور در کسب‌وکار

بکارگیری بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان مشاور در کسب‌وکار، از مسائل جدیدی‌ است که بسیاری از شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های خصوصی با آن مواجه‌اند. دغدغه

ادامه مطلب ...
نامحدود از خدمات وینداد استفاده کن!