قرارداد شتاب‌دهنده

نمونه قرارداد شتاب‌دهنده، نکات مهم و کاربردی آن

تصور كنید ایده‌ای در ذهن دارید كه می‌خواهید آن را به شكل یك كسب‌وكار نوپا درآورید، بهتر نیست كه این مسیر را با راهنمایی  افراد متخصص و باتجربه شروع كنید؟ این روزها كه دنیای استارتاپ‌ با سرعت بیشتری مسیر خودش را طی می‌کند، استارتاپ‌ها می‌توانند با کمک شتاب‌دهنده یا همان Startup Accelerator‌ این مسیر را […]

تصور كنید ایده‌ای در ذهن دارید كه می‌خواهید آن را به شكل یك كسب‌وكار نوپا درآورید، بهتر نیست كه این مسیر را با راهنمایی  افراد متخصص و باتجربه شروع كنید؟ این روزها كه دنیای استارتاپ‌ با سرعت بیشتری مسیر خودش را طی می‌کند، استارتاپ‌ها می‌توانند با کمک شتاب‌دهنده یا همان Startup Accelerator‌ این مسیر را مطمئن‌تر و با ریسک کمتری طی کنند اولین گام برای همکاری با یک شتاب‌دهنده انعقاد قرارداد شتاب‌دهنده است.

شتاب‌دهنده‌ شرکت یا موسسه‌ای است که با ارائه‌ی خدمات یا سرمایه‌ی اولیه به استارتاپ، به استارتاپ كمك می‌كند تا كسب‌وكار خودش را شروع كند و گسترش دهد. درواقع شتابدهنده استارت‌آپ مستعد را در مراحل اولیه فعالیت و در طی زمان چند ماهه تحت حمایت قرار می‌دهد. از طرف دیگر، شتاب‌دهنده‌ها فرصت‌ سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های مستعد را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.

قرارداد شتاب‌دهنده چیست؟

قرارداد شتابدهی، قراردادی‌ست كه در آن شتاب‌دهنده درمقابل فراهم آوردن خدمات حمایتی یا مالی به كارآفرین استارتاپ، درصدی از سود یا سهام استارت‌آپ را براساس توافق بین طرفین دریافت می‌كند. این نوع از قرارداد طبق ماده 10 قانون مدنی به‌عنوان قرارداد خصوصی به حساب می‌آیند و به شرط رعایت قانون، معتبر و صریح هستند..

ابتدا استارت‌آپ باید شتاب‌دهنده‌ی خود را براساس اطلاعات، مشخصات و نوع خدماتی كه ارائه می‌دهد انتخاب كند و در مرحله‌ی بعد این شتاب‌دهنده است كه ایده‌ی استارت‌آپ را براساس معیارهای مدنظر (شاید جذابیت ایده و پتانسیل بازار) بررسی می‌كند.

زمانی‌كه استارت‌آپ برای شروع دوره‌ی شتاب‌دهی توسط شتاب‌دهنده تایید شد بین طرفین قرارداد شتاب‌دهی منعقد می‌شود. در انعقاد قرارداد شتاب‌دهی باید تمام مراحل و فرآیند خدمات، معیارهای سنجش موفقیت استارت‌آپ، میزان سهام یا سود شتاب‌دهنده در استارت‌آپ به‌عنوان اجزا اصلی قرارداد به‌طور دقیق با جزئیات كامل اشاره شود.

در دوره‌ی شتاب‌دهی شتاب‌دهنده‌ خدمات یا سرمایه‌ی خود را به استارت‌آپ ارائه می‌دهند تا محصول یا مدل كسب‌وکار استارت‌آپ قابل تولید و ارائه به بازار و سرمایه‌گذار شود. استارت‌آپی که دوره‌ی شتاب‌دهی را طبق قرارداد با موفقیت گذرانده باشد (محصول یا خدمت آنها وارد بازار شده، مدل کسب و کار آنها اعتبارسنجی اولیه شده باشد، موفق به کسب درآمد حداقلی شده است) می‌تواند طرح كسب‌وكار خود را به سرمایه‌گذاران و بازار ارائه دهد.

بعد از دوره‌ی شتاب‌دهی، استارت‌آپ باید به‌عنوان شرکتی تازه‌تاسیس به‌ازای خدمات ارائه‌شده از جانب شتاب‌دهنده درصدی از سهام یا سود خود را به شتاب‌دهنده بدهد.

ویژگی‌های مهم قرارداد شتاب‌دهنده

موضوع قرارداد:

قرارداد شتاب‌دهی براساس ارائه‌ی خدمات غیرمالی و مالی یا درواقع تمام مواردی كه پیشرفت استارت‌آپ را سرعت می‌بخشد و مسیر را برای راه‌اندازی استارت‌آپ كوتاه‌تر می‌كند، شکل می‌گیرد و استارت‌آپ طی یک دوره زمانی توافق شده در قرارداد از این خدمات استفاده می‌کند.

از جمله خدماتی كه شتاب‌دهنده‌ها به استارت‌‌آپ ارائه می‌كنند: مشاوره عمومی و تخصصی، منتورینگ، ارتباط با شبکه‌ی سرمایه‌گذاران، خدمات زیرساختی مثل اینترنت، كارگاه‌های آموزشی، شبكه‌سازی برای توسعه بازار و جذب سرمایه، منابع مالی (سرمایه‌ی نقدی یا غیرنقدی، تجهیزات و امكانات و دستگاه‌ها و فضای كار اشتراكی).

نکته‌ی مهمی که یک استارت‌آپ در رابطه‌اش با شتاب‌دهنده بهتر است درنظر داشته‌باشد این است كه شركت‌های شتاب‌دهنده از لحاظ مالی سرمایه‌ی اندكی را در اختیار استارت‌آپ قرار می‌دهند، معمولا به‌اندازه‌ای كه بتواند مراحل اولیه را پشت سر بگذراند. پس قرارداد شتاب‌دهی قرارداد سرمایه‌گذاری در ازای سهام نیست. از طرف دیگر معمولا پرداخت سرمایه‌ی مالی از جانب شتاب‌دهنده مشروط به احراز شرایطی در استارت‌آپ می‌شود که این شرایط باید به‌طور کامل در قرارداد ذکر شود.

طرفین قرارداد:

در قرارداد شتاب‌دهنده یک طرف شرکت یا موسسه‌ی شتاب‌دهنده است كه وظیفه‌ی ارائه‌ی خدماتی را طبق قرارداد به‌عهده گرفته است و طرف دیگر كارآفرین استارت‌آپی است كه برای شروع كسب‌وكارش نیاز به راهنمایی و سرمایه‌ی اولیه یك شتاب‌دهنده دارد. دقت كنید كه اسامی تمامی كارآفرینان همكار در استارت‌آپ و همین‌طور نام و اطلاعات ثبتی شركت شتاب‌دهنده به‌طور دقیق در قرارداد ذكر شود.

 

مدت زمان قرارداد:

برای انجام موضوع هر قرارداد مدت زمان مشخصی در نظر گرفته می‌شود. قرارداد شتاب‌دهی از این قاعده مستثنی نیست. مدت زمان این قرارداد معمولا کوتاه‌مدت است و برای دوره‌ی چند ماهه منعقد می‌شود. به این نکته هم توجه کنید که بهتر است درکنار مدت زمان کلی قرارداد موعد هر مرحله از قرارداد یا پرداخت‌ها تعیین شود. پس به یک برنامه زمانی با شروع و پایان مشخص نیاز دارد.

مهم‌ترین تعهدات شتاب‌دهنده در قرارداد چیست؟

تهیه همه ی تجهیزات، وسائل و امکانات توافق شده در قرارداد برای شروع استارت‌آپ

الزام های قانونی و اجرای التزامات مورد قرارداد برای کارآفرین براساس عرف

پرداخت به‌موقع سرمایه‌ی مالی توافق‌شده به استارت‌آپ طبق میزان توافق‌شده

مهم‌ترین تعهدات استارتاپ که در قرارداد شتاب‌دهنده به آن اشاره می‌شود:
 • انجام موضوع کار در مدت زمان توافق شده در قرارداد
 • حضور فیزیکی در شتابدهنده طبق میزان زمان تعیین‌شده در قرارداد
 • حضور در جلسات کاری شتابدهنده در طول هر ماه ( فکرها/آموزش ها/سمینارها/جلسات استانی)
 • نكات مهمی كه بهتر است در قرارداد به آن اشاره كنید:
 • نداشتن حق شرکت شتابدهنده بر اموال بنیان گذاران استارت‌آپ و اموال شرکت؛ مگر اینکه صریحا در قرارداد گفته شده باشد.
 • تعیین مسئول بیمه كردن اعضا استارت‌آپ، بیمه مسئولیت و حوادث شركت استارت‌آپ.
 • تعیین مسئول پرداخت كلیه مالیات شركت استارت‌آپ.
 • مسئولیت استارت‌آپ در حفظ و نگهداری امکانات شتاب‌دهنده در امانت استارت‌آپ؛ درصورت خسارت رساندن به این امکانات و تجهیزات امانتی، استارت‌آپ طبق قرارداد جبران خسارت کند. شتاب دهنده مجاز است ضمن فسخ نمودن قرارداد همه خسارات های وارده را طلب کند.
 • مسئولیت شتاب‌دهنده در معرفی استارت‌آپ‌ها به سرمایه‌گذاران در مرحله‌ی شتاب‌دهی؛ بعد از اتمام دوره‌ی شتاب‌دهی شتاب‌دهنده دیگر مسئولیتی در این مورد ندارد.
 • مسئولیت شتاب‌دهنده در تامین كلیه تسهیلات اخذ مجوز دانش‌بنیان و معرفی تسهیلات بانکی به استارت‌آپ؛ در این موارد شتاب‌دهنده ضمانتی به عهده ندارد. به این نکته هم توجه کنید که میزان تسهیلات بانكی اخذشده توسط استارت‌آپ نباید به گونه‌ای باشد که با عدم پرداخت آن از سمت کارآفرینان استارت‌آپ به سهم شتاب‌دهنده آسیبی برسد.
 • ذكر دقیق نوع خدمات ارائه‌شده توسط شتاب‌دهنده و حتی روش یا نحوه‌ی انجام آن.
 • تعیین ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات و خسارات وارد شده به شتاب‌دهنده به دلیل عدم رعایت هر یكی از بندها یا الزامات قرارداد توسط استارت‌آپ؛ روش حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد می‌تواند داوری یا رجوع به مراجع قضایی باشد.
 • ذكر شرایط قطع همکاری، فسخ و اختتام همکاری شتاب‌دهنده و استارت‌آپ.
 • تعهد طرفین به رعایت کامل محرمانگی اطلاعات فنی (اختراع، حق کپی رایت، نرم افزارهای خاص) و اطلاعات غیرفنی باارزش تجاری (دادههای حسابداری و مالی، برنامه های مربوط به بازاریابی، طرح های تجاری)؛ سعی كنید مفهموم محرمانگی به خوبی تفهیم شود و اطلاعاتی كه مشمول این تعهد قراردارند به‌طور دقیق در قرارداد مشخص شده باشند.
 • توجه به اتمام نقش شتاب‌دهنده در شرکت استارت‌آپ پس از سپری شدن دوره‌ی شتاب‌دهی. بنابراین، در زمان انتقال سهام به شتاب‌دهنده لزومی به انتقال امتیازات دیگر مثل حق رای به شتاب‌دهنده وجود ندارد.
 • توجه كارآفرین استارت‌آپ به هزینه‌ و سود كسب‌وكار در زمان انتخاب شتاب‌دهنده و در مرحله‌ی توافق درمورد سهام استارت‌آپ؛ به محض شروع یک فعالیت شتاب‌دهی شرکت استارت‌آپ متعلق به بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران است.
 • تعیین نحوه‌ی اعطای سهام استارت‌آپ به شتاب‌دهنده با توجه به تعداد شركا، سهم هر یك از آنان و نحوه‌ی تصمیم‌گیری در شركت استارت‌آپی؛ به دلیل تاثیر مستقیم درصد مالكیت سهام در میزان اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها.
 • توجه داشتن به قالب تاسیسی و ثبت‌شده‌ی شتاب‌دهنده؛ شتاب‌دهنده به شكل شركت به ثبت رسیده یا موسسه غیرتجاری.
 • عدم ضرورت درج شرط حق تملک اموال استارت‌آپ توسط شتا‌ب‌دهنده درصورت قصور استارت‌آپ در اجرای وظیفه‌اش یا درج این شرط درقبال تعهد قابل قبول دیگر از سوی شتاب‌دهنده.

تنظیم قراردادهای خود را به وینداد بسپارید

تیم حقوقی وینداد قرارداد نویسان با تجربه‌ای را شامل می‌شود که در کوتاه‌ترین زمان و با هزینه مناسب قرارداد اختصاصی شما را به شکل قانونی و صاولی تنظیم می‌کنند پس همین حالا سری به صفحه تنظیم قرارداد ما بزنید و یا برای دانلود نمونه قراردادهای آماده وینداد به بانک نمونه قرارداد مراجعه کنید.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک‌گذاری
نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
آوا حقی

آوا حقی

آوا حقی یکی از نویسندگان خوش قلم وینداد است که در رشته حقوق اقتصادی در دانشگاه آزاد تهران مرکزی تحصیل کرده و اطلاعات تخصصی در امور حقوقی از جمله قراردادها، مالکیت فکری و امور ثبتی دارد و محتواهای کاربردی در زمینه‌ها را به زبان کاملا ساده نوشته که در ادامه می‌توانید این محتواها را بخوانید.
آنچه در این مطلب خواهید خواند

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا پس از شنیدن انتظارات شما، جزئیات قرارداد مورد نظرتان را در بندهای قرارداد بیاورند.

قرارداد مناسب شما

بعد از ثبت درخواست، کارشناسان حقوقی با شما تماس می‌گیرند تا پس از شنیدن انتظارات شما، جزئیات قرارداد مورد نظرتان را در بندهای قرارداد بیاورند.

مقالات مرتبط