مقالات قرارداد‌های عمرانی

قراردادهای عمرانی تحت عنوان “قرارداد‌های صنعت ساختمان” نیز شناخته می‌شوند و این قراردادها تنوع زیادی دارند، اما اهمیت ندادن به تقسیم بندی‌های متعدد این قراردادها می‌تواند منجر به ابهام شود، به همین جهت در اینجا انواع قراردادهای عمرانی و کاربرد آنها توضیح داده شده است.

Construction-contracts