مقالات انواع قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری تنها برای ساختمان‌سازی به کار نمی‌رود. شما اگر حتی برنامه‌نویس یک شرکت هم باشید می‌توانید این قرارداد را تنظیم کنید چرا که بسیاری از ارتباطات کاری بین افراد در قالب پروژه انجام می‌شود و فردی به‌عنوان پیمانکار مسئول انجام آن می‌شود. در این بخش با انواع قراردادهای پیمانکاری پرطرفدار آشنا شوید.

مقالات نمونه قراردادهای پیمانکاری