مقالات کپی رایت

کپی رایت، حق قانونی است که برای پدیدآورندگان آثار غیرمادی مثل نرم‌افزار، کتاب، موسیقی، محتوا و غیره ایجاد می‌شود. دارنده این حق می‌تواند علاوه‌بر تکثیر و استفاده از اثر خود آن را به اشخاص دیگر نیز منتقل کند. در این دسته‌بندی می‌توانید در مورد کپی رایت، نقض آن و همچنین حقوقی که در قانون ایران به شما تعلق می‌گیرد، بیشتر مطالعه کنید.

کپی رایت