مقالات قوانین تجارت بین‌المللی

تجارت بین‌المللی مبادله کالا  یا خدمات بین دو یا چند کشور است. این تجارت ممکن است در قالب صادرات یا واردات باشد. تجارت بین‌المللی دارای قوانین مخصوصی است که تجار باید حتما آن را رعایت کنند. برای مثال یکی از این قوانین قانون اینکوترمز است که به منظور فروش محصولات در قراردادها وجود دارد و به نوعی راهنمای صادرکنندگان و واردکنندگان است. علاوه بر این قانون، قوانین بسیار دیگری نیز در زمینه تجارت بین‌المللی وجود دارد. که در مقالات قوانین تجارت بین المللی می‌توانید به طور کامل با این قوانین و مقررات آشنا شوید.

مقالات قوانین تجارت بین الملل